Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Eerste werkconferentie voor docenten zorgonderwijs smaakt naar meer

digitale meeting

Op 24 maart organiseerde de werkgroep Onderwijs van de coalitie Digivaardig in de zorg voor de eerste keer een werkconferentie speciaal voor docenten in het zorgonderwijs. Thema: Hoe integreer ik zorg- en welzijnstechnologie in mijn onderwijs? Ruim 80 docenten namen aan de bijeenkomst deel.  

Trekker van de werkgroep Jolanda van Til trapte af met de missie en de doelen van de Werkgroep Onderwijs. Deze werkconferentie werd georganiseerd in samenwerking met het lectorenplatform Inzet van technologie voor gezondheid en welzijn, waarover Job van ’t Veer wat meer vertelde.
Bekijk de presentatie van de inleiding

Daarna gingen de deelnemers uiteen voor 3 rondes van korte workshops. Hieronder een korte samenvatting van elke sessie en een link naar de presentatie.

CanMEDS-rollen en digitale aspecten in zorg en welzijn: Hoe maak je het expliciet?
Jolanda van Til (Deltion College, Technologie & Zorg Academie IJssel-Vecht, Windesheim)

Jolanda geeft uitleg over het V-model en canMEDS-rollen. Het V-model biedt handvatten om in het eigen onderwijs na te gaan wat de benodigde basisvaardigheden zijn en wat de verdiepende vaardigheden zijn op het gebied van digitalisering in de zorg. Deze tool kan je toepassen in je curriculum. Een andere tip is om de canMEDS-rollen te expliciteren. Ga met een technologische bril naar je opleiding kijken, zo krijg je nog inzichtelijker hoe technologie een rol speelt in alle kerntaken. Er is een spel ontwikkeld, Mix & match, dat vragen stelt vanuit CanMEDS-rollen en of de technologie ook passend is: www.ehealthindewijk.nl.  Bekijk de presentatie

Samenwerken in de regio
Door Job van ’t Veer (NHL Stenden Hogeschool)

Er zijn in Nederland tal van initiatieven op het gebied van zorgtechnologie en onderwijs. Dit moet bij elkaar komen. Er is een gedeeld belang, namelijk de profilering van kennisinstellingen en het zo toegankelijk en vindbaar mogelijk maken voor zorginstellingen. Hoe maak je die puzzel? In het noorden is hier een website voor ontwikkeld: het Noordelijk Platform Zorgtechnologie. Dit is een website waar alle partners op staan met hun activiteiten. Wens is om dit nog toegankelijker te maken aan de hand van het V-model: zo weet je wat waar te vinden is op welk niveau. Bekijk de presentatie

Keuzedeel ‘Zorginnovaties en technologie’ op maat aanbieden
Door Astrid Schat (MBO Utrecht)

Het Zorg Innovatie Huis in Baarn (onderdeel van 3 zorgorganisaties) vroeg MBO Utrecht om het keuzedeel ‘Zorginnovaties en technologie’ voortaan in dit appartement, dat van alle zorgtechnologische snufjes is voorzien, aan te bieden. Astrid verkende in haar sessie met de deelnemers wat de voor- en nadelen waren van het aanbieden van het keuzedeel op deze locatie. Ze legde uit waarom MBO Utrecht ervoor koos om het keuzedeel hier inderdaad aan te gaan bieden en vertelde hoe dat tot nu toe is gegaan. Bekijk de presentatie

Speeddates: netwerkborrel nieuwe stijl
O.l.v. Sjors Groeneveld (RijnIJssel, ROC Nijmegen, Saxion)

Tijdens deze ‘borrelsessie’ konden de deelnemers in breakoutrooms kennismaken met random toegewezen andere deelnemers. De perfecte manier om ook in coronatijd weer eens nieuwe mensen te spreken! Er werden veel e-mailadressen uitgewisseld. Bier en borrelnootjes moesteen wel zelf worden meegenomen.

De zorgmedewerker van de toekomst
Door Suzanne Verheijden (coalitie Digivaardig in de zorg)

Wat zijn de eigenschappen voor zorgprofessionals in de toekomst? Suzanne is dit bij 120 mensen nagegaan (opleiders, behandelaren, beleidsmedewerkers etc.). Wat naar voren komt: wendbaar, digitaal vaardig, privacybewust, reflectief, data-gericht, creatief. Jongeren hebben moeite met privacy, formulieren invullen, veilig informatie vinden. Ze denken digivaardig te zijn en kiezen daarom digitalisering niet als keuzevak. Urgentie is groot! Zorg dat het verplicht wordt in het onderwijs. Het is geen keuze maar noodzaak. Ook moeten we anders gaan werven: niet mensen aannemen op huidige vaardigheden, maar op de snelheid waarmee ze nieuwe vaardigheden onder de knie kunnen krijgen. Bekijk de presentatie

Digivaardig in de sector welzijn
Door Christa Nieuwboer (Avans Hogeschool)

Het gebruik van technologie in sociaal werk lijkt iets langzamer op gang te komen dan in de zorg. Met technologie kunnen cliënten soms beter geholpen worden maar de professionals moeten wel de juiste competenties hebben. Christa deelde deze bronnen die jou kunnen helpen in je lessen:

Bekijk de presentatie

Alle deelnemers die het evaluatieformulier invulden, gaven aan graag meer van dit soort bijeenkomsten te willen in de toekomst. Wij zijn zeker van plan om in die behoefte te voldoen!