Digitaalvaardig in de zorg

Achtergrond

Lees meer over hoe en waarom deze kennissite is ontstaan.

Knelpunt digitale vaardigheden

Medewerkers van zorgorganisaties krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met digitale technologie. Ze werken niet alleen met het elektronisch cliënten- of patiëntendossier en roostersoftware, ook bijvoorbeeld domotica, beeldbellen en allerlei andere e-healthtoepassingen komen steeds vaker voor.

Deze digitale toepassingen zijn belangrijk voor de zorg en horen bij zorg van nu. Ze kunnen de werkdruk verlagen, wat in deze tijd met personeelsschaarste erg belangrijk is. Ze kunnen ook de cliënt/patiënt meer regie geven en maken zorg op afstand mogelijk waardoor cliënten/patiënten minder vaak naar een zorginstelling hoeven.

Een knelpunt is echter dat een deel van de zorgprofessionals niet goed met digitale technologie overweg kan. Hun ervaring met digitale technologie is beperkt, in hun opleiding was er nog geen aandacht voor. Nuttige digitale toepassingen in de zorg komen daardoor minder goed uit de verf.

Drie partijen gaan samen

De coalitie Digivaardig in de zorg zet zich al jaren in voor het verbeteren van digitale vaardigheden. In de coalitie werken tientallen partijen samen, daarbij ondersteund door ECP|Platform voor de InformatieSamenleving.

Zorginstelling ’s Heeren Loo zette in 2018 grote stappen met het verbeteren van digitale vaardigheden van haar medewerkers door het ontwikkelen van een eigen kennissite met leermiddelen die veel gebruikt worden.

Ook VWS onderkent het probleem van het ontbreken van voldoende digitale vaardigheden in de zorg. ECP, ’s Heeren Loo en VWS sloegen de handen in 2018 ineen en namen het initiatief voor deze landelijke kennissite voor digitale vaardigheden met de ervaringen van de coalitie en ’s Heeren Loo als basis.

Initiatiefgroep

Er is een initiatiefgroep geformeerd die als missie heeft de kennissite continue te verbeteren, hem bruikbaar te maken voor verschillende zorgsectoren en bekendheid te creëren. In de initiatiefgroep zijn partijen uit de zorg(sectoren), de regio en het zorgonderwijs vertegenwoordigd. Naast de drie initiatiefnemers (’s Heeren Loo, ECP|Platform voor de InformatieSamenleving en VWS) zijn nu RegioPlusMBO Raad en het Zorgtrainingscentrum betrokken. Sinds 2020 zijn ook A+O VVT en StAG betrokken.

In april 2019 is deze landelijke kennissite digivaardigindezorg.nl gelanceerd voor de sectoren gehandicaptenzorg en ouderenzorg. In 2020 zullen er specifieke zelftesten en leermiddelen ontwikkeld worden voor ggz en ziekenhuizen.