Digitaalvaardig in de zorg

Knelpunt digitale vaardigheden

Medewerkers van zorgorganisaties krijgen in hun werk onvermijdelijk te maken met digitale technologie. Ze werken niet alleen met het elektronisch cliënten- of patiëntendossier en roostersoftware, ook bijvoorbeeld domotica, beeldbellen en allerlei andere e-healthtoepassingen komen steeds vaker voor.

Deze digitale toepassingen zijn belangrijk voor de zorg en horen bij zorg van nu. Ze kunnen de werkdruk verlagen, wat in deze tijd met personeelsschaarste erg belangrijk is. Ze kunnen ook de cliënt/patiënt meer regie geven en maken zorg op afstand mogelijk waardoor cliënten/patiënten minder vaak naar een zorginstelling hoeven.

Een knelpunt is echter dat een deel van de zorgprofessionals niet goed met digitale technologie overweg kan. Hun ervaring met digitale technologie is beperkt, in hun opleiding was er nog geen aandacht voor. Nuttige digitale toepassingen in de zorg komen daardoor minder goed uit de verf.

De coalitie Digivaardig in de zorg

Het programma Digivaardig in de zorg spant zich in om zorgorganisaties meer bewust te maken van het knelpunt digitale vaardigheden. Voor zorgorganisaties die met digitale vaardigheden aan de slag gaan, organiseert de coalitie ondersteuning door de leerervaringen vanuit het land te bundelen en te versterken. Dat doet ze door een voor iedereen toegankelijke kennissite met zelftesten en leermateriaal voor zorgprofessionals te beheren.

Daarnaast zijn er materialen ter ondersteuning van een project Digitale vaardigheden voor mensen die betrokken zijn bij het digivaardiger maken van zorgprofessionals: leiders, ICT’ers, projectleiders, digicoaches en docenten. Er worden ook conferenties, leerbijeenkomsten en andere gratis (online) evenementen georganiseerd.

Organisatie
In 2022 wordt de stuurgroep van de coalitie Digivaardig in de zorg gevormd door vertegenwoordigers van RegioPlusMBO RaadA+O VVTStAG, StAZ, O+O-fonds ggz, Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg en het ministerie van VWS.

De stichting ECP | Platform voor de Informatiesamenleving coördineert het werk van de coalitie en beheert de website. Bekijk hier de leden van het projectteam bij ECP.

Bekijk hier de highlights van de coalitie Digivaardig in de zorg in 2019

Bekijk hier de highlights van de coalitie Digivaardig in de zorg in 2020

Bekijk hier het jaarverslag van de coalitie Digivaardig in de zorg 2021