Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardig in de zorg spant zich in om zorgorganisaties meer bewust te maken van het knelpunt digitale vaardigheden. Voor zorgorganisaties die met digitale vaardigheden aan de slag gaan, organiseren wij ondersteuning door de leerervaringen te bundelen en te versterken. Dat doen wij met de voor iedereen toegankelijke website www.digivaardigindezorg.nl waar o.a. zelftesten en leermateriaal voor zorgprofessionals te vinden is. Daarnaast delen en ontwikkelen wij materialen ter ondersteuning van degenen die binnen de eigen zorgorganisatie verantwoordelijk zijn voor of meewerken aan een project digitale vaardigheden zoals ICT’ers, projectleiders, digicoaches en docenten. Er worden ook conferenties, leerbijeenkomsten en andere gratis (online) evenementen georganiseerd.

Wij halen informatie op en toetsen onze ideeën bij de stuurgroep leden van Digivaardig in de zorg, dat zijn vertegenwoordigers van RegioPlus, MBO Raad, A+O VVT, StAG, StAZ, O+O-fonds ggz, Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg en het ministerie van VWS. De stichting ECP Platform voor de Informatiesamenleving coördineert en beheert de website. Daarnaast is er een belangrijke rol weggelegd voor onze kennispartners; ieder betrokken vanuit de eigen expertise. Met een gedeelde kennis over wat we doen en voor wie we dat doen. En de passie om bij te dragen aan een meer digivaardige zorg. Deze partners denken met ons mee en delen content, tools en tips die zij zelf ontwikkelen. Dit is geen betaalde content. Samen komen we verder!

Buro StrakZ richt zich in al haar werkzaamheden op de zorg van de toekomst en specifiek op wat dat vraagt van de zorgprofessional en het management. Trainingen, lezingen, webinars, adviestrajecten, cabaret, producten en blogs: alles om de zorgmedewerker (inclusief de zorgmanager en directie) te inspireren. En zich te ontwikkelen tot een stevige, gelukkige professional die klaar is voor een zorgtoekomst vol innovatie, creativiteit en technologie. Buro StrakZ inspireert, informeert en verwerkt de nieuwste ontwikkelingen, onderzoeksresultaten en kansen in een passend aanbod voor zorgorganisaties. Buro StrakZ is bovendien de specialist op het gebied van digitale vaardigheden in de zorg.

De programma’s van Vliegwiel en Digivaardig in de zorg hebben overlappende missies waarin we elkaar gaan versterken: Vliegwiel heeft als missie om de opschaling van digitale zorg te versnellen, zodat meer patiënten, cliënten en zorgverleners hiervan gebruik kunnen maken. Digivaardig in de zorg zet zich in om zorgprofessionals voldoende digivaardig te maken om goede zorg te leveren.

logo ggz ecademy

De vereniging GGZ Ecademy is een initiatief van en voor ggz- en onderwijsinstellingen en opleiders die samen kwalitatief goede, actuele en betaalbare leerproducten ontwikkelen voor zorgprofessionals en studenten in de zorg. De inmiddels meer dan 80 leden van de vereniging zijn actief in de branches specialistische ggz, begeleid wonen, kinder- en jeugdpsychiatrie, LVB-SGLVG, verslavingszorg en forensische zorg.
Samen met de partner Digivaardig in de zorg gaat GGZ Ecademy verkennen hoe ze mensen die in de ggz werken digitaal vaardiger maken zodat deze medewerkers in de eigen organisatie beter kunnen omgaan met digitale middelen.

logo TZA

De TZA begeleidt bij bewustwording, adoptie en acceptatie van zorgtechnologie in de praktijk. De Coalitie Digivaardig in de zorg en de Technologie & Zorg Academie slaan sinds augustus 2020 samen de brug tussen de inzet van zorgtechnologie en de digitale vaardigheden van medewerkers. Wat moet je als zorgtechnologie kunnen en weten om technologie goed en veilig in te zetten? Naast gezamenlijke webinars worden er concrete producten ontwikkeld die ambassadeurs zorgtechnologie en I-nurses handvatten geven om een goede basis te creëren.

logo FWG

FWG Progressional People is er voor alle vraagstukken rondom het werken in de zorg. Het bureau doet doorlopend onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de zorg.
Digivaardig in de zorg en FWG brengen gezamenlijk in kaart welke digitale competenties de zorgprofessional nodig heeft op welk niveau.

logo Vilans

Vilans is de landelijke kennisorganisatie op het gebied van langdurende zorg. Digivaardig in de zorg participeert in een onderzoek van Vilans naar hoe zorgprofessionals het beste kunnen werken aan hun digitale vaardigheden. Dat verschilt namelijk per persoon.