Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Saxion en Deltion in de spotlights voor samenwerking onderwijs en zorg

Op de foto van links naar rechts: Job van ’t Veer (NHL Stenden), Kristel Schrijver (Medrie), Martine Altena (Deltion), Zohrah Malik (Saxion), Marjolein den Ouden (ROC van Twente en Saxion), Jolanda van Til (Deltion en voorzitter werkgroep Onderwijs van Digivaardig in de zorg). Fotografie: Elodie Burrillon

Op 9 mei stonden Hogeschool Saxion en het ROC Deltion College trots op het hoofdpodium van de ICT & Health Openingsmanifestatie. Hun samenwerkingsprojecten met een zorgorganisatie kwamen als beste uit de bus.

“Werkt jouw onderwijsorganisatie op een constructieve en creatieve manier samen met een of meer zorgorganisaties op het gebied van digitalisering? Stuur dan een filmpje waarin je jouw samenwerking in beeld brengt.” Deze oproep deed de werkgroep Onderwijs van de coalitie Digivaardig in de zorg in januari. “Zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijs kunnen veel aan elkaar hebben, zeker als het gaat over digitalisering”, vertelt Jolanda van Til, de voorzitter van de werkgroep en expert leraar en projectleider bij het Deltion College. “Studenten kunnen zorgorganisaties bijvoorbeeld helpen met het verbeteren van digitale vaardigheden van medewerkers en cliënten of het implementeren van zorgtechnologie. Er zijn al zoveel mooie voorbeelden van samenwerking tussen onderwijs en zorg, met onze prijsvraag wilden we daar meer aandacht voor krijgen. En dat is gelukt!”

Twee winnaars
Op het hoofdpodium van de ICT & Health Openingsmanifestatie maakten Jolanda en Job van ’t Veer, lector digitale innovatie in zorg en welzijn bij NHL Stenden Hogeschool, op 9 mei de winnaars bekend. Winnaars in meervoud want de jury kon niet slechts één winnaar kiezen uit de inzendingen. De samenwerking tussen zorg en onderwijs kan namelijk op twee verschillende manieren, vindt de jury, die naast Jolanda ook bestond uit vertegenwoordigers van ICT & Health en het ministerie van VWS.

Zorg en onderwijs kunnen ten eerste samen projecten realiseren. Hier sprong het project Anne4Care van Hogeschool Saxion eruit. In dit project ontwikkelden mediastudenten van ROC van Twente een animatievideo met instructies in het Turks voor het gebruik van zorgtablet Anne4Care. Hierbij is er een mooie samenwerking ontstaan met de doelgroep licht dementerende Nederlands-Turkse ouderen, zorginstelling Imean en Virtask (Anne4Care). De jury roemde de samenwerking tussen verschillende opleidingen en de focus op een doelgroep die vaak minder aandacht krijgt.

Ten tweede kunnen zorgorganisaties studenten ook inzetten om opschaling van technologie in de zorg te realiseren. Daarvan is het project Open van het Deltion College in samenwerking met Medrie (regio-organisatie voor huisartsen) een perfect voorbeeld, vond de jury. In dit project helpen studenten die in opleiding zijn tot doktersassistent in de wachtkamer van de huisarts patiënten met de toegang tot het patiëntenportaal. Als de geleerde lessen uit dit project gedeeld worden, kan dit leiden tot opschaling van het gebruik van de patiëntenportalen in de huisartsenpraktijk, zei de jury.

Naast Hogeschool Saxion en het Deltion College waren ook Fontys en Hogeschool Arnhem-Nijmegen genomineerd met een project. Bekijk hier een overzicht van de 4 genomineerde projecten.

Structureel samenwerken
Tot slot deed Job nog een oproep: “Denk na over hoe we voorbij de kortdurende projecten komen naar structurele samenwerking tussen zorg en onderwijs. In een langdurige samenwerking kunnen samenwerkingen echt tot bloei komen”. Conny Helder, minister van Langdurige Zorg en Sport en ook op het congres aanwezig, was het hier helemaal mee eens. Zij benadrukte ook het belang van goede samenwerking tussen zorg en onderwijs: “Zo leren studenten vanaf het begin om te kijken naar wat de zorgvrager nodig heeft en worden de mogelijkheden die deze tijd biedt, meegenomen.”

Lees meer over wat samenwerking tussen onderwijs en zorg kan opleveren.

Deze netwerkkaart geeft een overzicht van de lectoraten, practoraten, opleidingen, samenwerkingsverbanden en labs die zich bezighouden met technologie in zorg en welzijn.