Digitaalvaardig in de zorg

Het is de overtuiging van de werkgroep Onderwijs van de coalitie Digivaardig in de zorg dat studenten van zorg- en welzijnsopleidingen de duurzame inzet van technologie in de praktijk een enorme boost kunnen geven. Zij kunnen dé verbindende schakel zijn om zorgprofessionals, cliënten en mantelzorgers te ondersteunen in het werken met technologische toepassingen en de vaardigheden die dat vraagt.  Want studenten willen betekenisvol onderwijs, ze zijn creatief en willen hard werken als ze weten voor wie ze het doen.  Verschillende vakken binnen de opleidingen bieden de mogelijkheid om in projecten samen met het werkveld aan de slag te gaan.

Interessant dus wanneer je projectleider digitale vaardigheden en/of projectleider innovatie bent. In dit artikel vind je voorbeelden van hoe studenten de projectleiders binnen zorg- en welzijn die met dit onderwerp bezig zijn kunnen ondersteunen.

Voorbeelden van hoe studenten van toegevoegde waarde kunnen zijn bij het verbeteren van digitale vaardigheden

Voorbeelden van hoe studenten van toegevoegde waarde kunnen zijn bij de acceptatie en implementatie van zorgtechnologie

Projectleiders en innovators: zoek elkaar op!
Binnen zorg- en welzijnsorganisaties zijn steeds meer projecten waarin gewerkt wordt aan digitale vaardigheden van medewerkers en/of de acceptatie en implementatie van zorgtechnologie. Het is niet vanzelfsprekend dat betrokkenen bij ‘opleiden’ en ‘innovatie’ met elkaar samenwerken. Jammer! Want het hebben van digitale vaardigheden maakt het accepteren en inzetten van zorgtechnologie makkelijker. Maar wanneer de toegevoegde waarde van een innovatie heel duidelijk is, is er ook meer bereidheid om de vaardigheden te leren. Zoek elkaar dus op om te ontdekken hoe je elkaar kunt versterken.

Mbo/hbo als partner in het opleiden van de huidige professionals
Naast het inzetten van studenten, kan het onderwijs ook van toegevoegde waarde zijn in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen van de huidige professionals. In verschillende regio’s weten het onderwijs en de zorg- en welzijnsorganisaties elkaar hierin te vinden. Binnen het onderwijs is steeds meer deskundigheid aanwezig om daarin ook de huidige professionals te scholen op het gebied van digitale vaardigheden en zorgtechnologie. Scholing en projecten met studenten, kunnen dan optimaal op elkaar afgestemd worden.

Zoek de samenwerking op
Zorgorganisaties worden uitgenodigd om de samenwerking met onderwijsinstellingen op te zoeken. Beide partijen profiteren hiervan. Onderwijsinstellingen kunnen met échte vragen aan de slag, terwijl het de zorgorganisatie helpt bij de implementatie van zorgtechnologie. Kijk of er een lectoraat of een practoraat bij jou in de regio is die zich met dit thema bezighoudt. Zie hiervoor ook de ‘Mbo- hbo- netwerkkaart zorg- en sociale technologie’. Je kunt ook terecht bij de mbo’s en hbo’s die zorg- en welzijnsopleidingen aanbieden.

Realiseer je dat in deze samenwerking het leren van studenten centraal staat. Goede begeleiding is belangrijk, net als het (steeds weer) afstemmen van de verwachtingen. Het zal goed en minder goed gaan. Maar wanneer je daarvoor open staat en hierin steeds weer wilt leren, is er veel mogelijk.

Werkgroep Onderwijs Coalitie Digivaardig in de zorg
mei 2021