Digitaalvaardig in de zorg

Welzijn / sociaal werk

Anders Werken in de Zorg en Digivaardig in de Zorg bundelen krachten

Digivaardig in de zorg en de Anders Werken in de Zorg bundelen vanaf 22 april 2024 hun krachten voor succesvolle opschaling van innovaties in de (ouderen)zorg. Dit doen ze door kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen op het gebied van digivaardigheid van (zorg)medewerkers.

Samen Anders Werken in de Zorg
Bij Anders Werken in de Zorg werken 140 innovatieve (ouderen)zorgorganisaties met elkaar samen vanuit 12 regio’s. Het doel daarbij is om met minder tijd en inspanning goede zorg te blijven bieden. We streven ernaar ouderen zelfredzamer te maken, waar dat kan door inzet en implementatie van innovaties en technologieën. Niet langer meer zelf het wiel uitvinden, maar samen Anders Werken in de Zorg. Door kleinschalig innovaties en nieuwe technologieën te testen en daarbij goed onderzoek te doen, lukt het om succesvolle innovaties op grote schaal in te zetten en daarbij slim gebruik te maken van elkaars ervaringen.

Krachten bundelen met Digivaardig in de Zorg
Programmamanager Digivaardig in de zorg Suzanne Verheijden: “De ontwikkelingen binnen de ouderenzorg gaan snel en dat is noodzakelijk, maar uitdagend voor medewerkers. Door slim krachten te bundelen en in te zetten op digivaardigheid van medewerkers, maken we innovatie mogelijk met meer werkplezier.” Door samen te werken, wisselen we op gebied van digivaardigheid kennis en ervaringen met elkaar uit. Landelijk programmamanager Anders Werken in de Zorg Natascha van Riet: “Het uitwisselen van kennis en ervaringen staat centraal binnen Anders Werken in de Zorg. Met deze samenwerking verbinden wij nu ook onze kennis en netwerken met die van Digivaardig in de Zorg. Naast zorgorganisaties kunnen we ook ondernemers in de zorg tips geven hoe rekening te houden met het verschil in digivaardigheid bij zorgmedewerkers. Hiervoor organiseren we binnenkort al gezamenlijk met WDTM een webinar”

Door de samenwerking komen digivaardigheid van medewerkers, onderzoek- en implementatie van innovaties samen. Zo kan er passend bij de praktijk, ondersteuning aan organisaties en medewerkers geboden worden.

Lies van Gennip (voorzitter Stuurgroep Digivaardig): “Dit partnership past helemaal in onze strategie om slim krachten te bundelen en expertise van andere organisaties te benutten om onze missie “Iedereen in de zorg digivaardig” te realiseren.”