Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Onderzoek naar succesfactoren implementatie digicoaches

Technologie bespreken

Kim Wolffenbuttel deed bij Q-Consult Zorg onderzoek naar wat er nodig is in een zorgorganisatie om succesvol digicoaches in te zetten. Ze deed dit als afstudeeropdracht voor de master Biomedische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit.

Waarom ging je dit onderzoek doen?
Ik ben dit onderzoek gestart omdat uit de evaluaties van de digicoachopleiding van Q-Academie naar voren kwam dat sommige organisaties het lastig vinden om de digicoach goed te implementeren. Aan de hand hiervan wilde Q-Consult Zorg inzichtelijk krijgen waar de grootste knelpunten zitten bij deze organisaties, maar ook wat succesfactoren zijn voor een goede implementatie bij organisaties waar de digicoach goed geïmplementeerd is.

Hoe heb je het onderzoek aangepakt?
Ik heb digicoaches en managers van 7 verschillende organisaties geïnterviewd. Dit was een mix van organisaties waar de digicoach rol succesvol is geïmplementeerd en organisaties waar de digicoachrol nog niet van de grond komt.

Wat was de meest voorkomende reden waarom digicoaches niet goed aan de slag konden in een organisatie?
Wat vaak naar voren kwam als reden waarom de implementatie van digicoaches niet goed van de grond komt, is het ontbreken van draagvlak vanuit de directie en/of het managementteam. Hieronder valt het uitdragen van het belang van digitale vaardigheden in de organisatie. Doordat de noodzaak en het belang van digitale vaardigheden voor de medewerkers onduidelijk is, krijgen de digicoaches weinig hulpverzoeken.

Ook is de investering in digicoach-uren een knelpunt. In sommige organisaties zijn er geen uren beschikbaar voor de rol van digicoach en in de organisaties waar wel uren beschikbaar zijn, gaat zorg leveren voor de rol van digicoach. Er is commitment nodig vanuit de organisatie om te zorgen dat digicoaches uren krijgen om collega’s te coachen, vragen te beantwoorden, aan te sluiten bij overleggen en samen te werken met ICT.

Kim Wolffenbuttel

Wat zijn je 3 belangrijkste tips voor organisaties die willen starten met digicoaches?

  • Zorg voor een plan van aanpak voorafgaand aan de digicoachopleiding en denk hierbij na over de functie, rol en borging van de digicoaches in de organisatie.
  • Zorg voor draagvlak en beleid voor de inzet van digicoaches en draag het belang van digitale vaardigheden uit vanuit directie en MT.
  • Zorg dat de digicoaches bekend zijn in de organisatie en dat er altijd een digicoach bereikbaar is zodat medewerkers laagdrempelig en op ieder moment hun vraag kunnen stellen.