Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Lestival 2019: Digitale vaardigheden koppelen aan beroepscompetentieprofielen

Welke kennis en vaardigheden hebben professionals nodig voor hun werk? Dat is zeker niet voor elke zorgprofessional hetzelfde, het verschilt bijvoorbeeld per functie(niveau). Kitty de Jong, adviseur innovatie bij Omring, informeert ons hoe bij Omring al grote stappen zijn gemaakt om digitale vaardigheden integraal onderdeel te laten worden van  beroepscompetentieprofielen.

E-skills bepalen
Bij Omring wordt de zelftest aangeboden waarmee je bepaalt waar je staat, welke digitale competenties je nodig hebt en wat kan Omring je bieden om je werk te kunnen uitvoeren? Gestimuleerd wordt dat medewerkers elkaar helpen. Gewenst zou zijn dat digitale vaardigheden prominenter worden toegevoegd bij de opleidingscompetenties, zodat je na afronden van een opleiding ook bepaalde benodigde digitale vaardigheden hebt.

Marja Pappot, adviseur leerprogramma’s bij Omring, neemt de groep kort mee in het stappenplan van Omring voor dit project. Stap 1 is de matrix waarin verwerkt kan worden welke applicaties voor welke functies nodig zijn.  In stap 2 wordt de matrix ingevuld met welke e-skills nodig zijn voor welke functie. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het Columbusmodel van 21e eeuwsevaardigheden. In stap 3 wordt een matrix getoond die ingaat op welke leerinterventie voor welke e-skills kan worden ingezet.

Om mensen aan het leren te krijgen, moet je aansluiten bij interesse, waar men al mee bezig is, op de functie en het niveau van de medewerker.

Nieuwe medewerkers
Peter Hendrikx  is iNurse bij Omring. Hij begeleidt medewerkers via WhatsApp of door het sturen van zelfgemaakte filmpjes. Er is bij Omring ook veel aandacht voor nieuwe medewerkers door middel van buddy’s en onboarding ICT. Hier vooraf aandacht aan besteden scheelt veel tijd en frustratie bij de medewerkers.

De deelnemers aan de workshop werkten samen aan een Squid, voor een informatieruimtereis. De continue vraag-antwoordmodus in de Squid is helpend om het onbekende tijdens de ‘reis’ in kaart te brengen, zodat keuzes gemaakt kunnen worden. De tijd ontbrak om hier heel diep op in te gaan, de korte groepsdiscussies kwamen wel tot een kort inzicht: complexiteit, motivatie (iets te willen leren), borging (hoe doe je dat?).

Bekijk de presentatie