Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Hoe Design Thinking kan helpen bij een verantwoorde inzet van zorgtechnologie

Er zijn momenteel veel toepassingen beschikbaar op het gebied van zorgtechnologie. De keuze is reuze  dus, maar hoe maak je hierin een goede keuze en zorg je ervoor dat een technologische toepassing ook op een verantwoorde manier wordt ingezet in het zorgproces? Verantwoord in de zin van doeltreffend, doelmatig, veilig en cliënt- of bewonergericht?

Mogelijk dat een design-aanpak je hierbij kan helpen. ‘Design Thinking’ is een manier om nieuwe oplossingen te bedenken. Het gaat uit van een open en creatief proces met alle belanghebbenden waarbij iedereen invloed heeft op dit proces en de resultaten. In deze aanpak staat de cliënt of bewoner centraal. Vraagstukken worden steeds vanuit zijn behoeften, mogelijkheden en leefwereld gedefinieerd. Er wordt gezocht naar out-of-the box oplossingen die in proces van doen, leren en verbeteren worden ontwikkeld, toegepast en geborgd.

Design Thinking biedt concrete handvaten (tools) om invulling te geven aan dit proces. Er zijn diverse tools beschikbaar die je helpen bij het helder krijgen van het probleem, inzet van ieders expertise, bedenken van oplossingen en afstemmen van wederzijdse belangen.

De cliënt/bewoner, familie en professionals bedenken met deze tools nieuwe verhoudingen, diensten, kennis en vaardigheden, die vervolgens in de praktijk worden getest en verbeterd. Zij zijn de experts van hun eigen context. In de aanpak van Design Thinking worden alle belanghebbende voortdurend gemotiveerd om samen op zoek te gaan naar het optimale resultaat. Daardoor leidt deze aanpak tot meer draagvlak, vernieuwing en een betere samenwerking.

 

Wil je zelf aan de slag met Design Thinking? Op deze websites vind je tools:

Of download deze uitgebreide powerpointpresentatie. 

Bekijk ook dit filmpje met een heldere, korte uitleg van wat Design Thinking is

 

Auteur: John Rietman,  partner en senior-adviseur bij Kodiezijn en werkzaam als docent-onderzoeker bij het Expertise Centrum voor innovatieve Zorg en Technologie (EIZT).