Digitaalvaardig in de zorg

Nadia Plambeck vertelt in dit interview hoe ’s Heeren Loo de communicatie binnen een project Digitale vaardigheden aanpakte. “Niet een groot communicatiebombardement, maar herhalen, herhalen, herhalen.”

Nadia Plambeck

Abrona maakte een leuk filmpje om medewerkers bewust te maken van het bestaan van digicoaches:

Bekijk in dit artikel hoe Atlant de aandacht vestigt op de digicoaches

Atlant digicoaches

De digicoaches van Zorgpartners Midden-Holland presenteren zich ook online: