Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

 ‘Wij werken op basis van vertrouwen en eigen motivatie’

Nadia Plambeck

Nadia Plambeck is projectleider van het project Digitale Vaardigheden bij de afdeling Innovatie van ’s Heeren Loo. Na een intensieve voorbereidingstijd startte ’s Heeren Loo in april 2018  met het project Digitale Vaardigheden. Nadia: “Het project is ontstaan vanuit de samenwerking van HR, opleidingen, ICT, regiodirecteuren, communicatie. Het is dan ook een project dat iedereen wat oplevert: als medewerkers  digitaal vaardig zijn, kunnen ze betere zorg leveren: ze kunnen de digitale middelen beter inzetten, kunnen snel rapporteren, hebben minder vragen voor de servicedesk et cetera.”

In september 2018 begonnen na een sollicitatie- en scholingstraject 20 digicoaches, minimaal één per regio. Het enthousiasme om digicoach te worden was groot. De uitdaging was om medewerkers te bereiken en hen bewust te laten zijn van hun digitale vraagstukken. Uiteindelijk is dat goed gelukt: inmiddels hebben de digicoaches 1500 medewerkers gecoacht die heel tevreden zijn over de hulp die ze hebben gekregen.

Hoe hebben jullie bereikt dat mensen hulp vragen aan een digicoach?
“Het is een zaak van heel veel kleine stapjes. Niet een keer een groot communicatiebombardement, maar herhalen, herhalen, herhalen. Vanuit verschillende (regionale) invalshoeken continu communiceren: richting teamleiders, digicoaches, medewerkers, het aan de orde stellen in teamvergaderingen, in bijeenkomsten over het ECD, noem maar op. Liefst op een beetje een speelse manier met een kwinkslag. Totdat mensen het zo vaak hebben gehoord en gezien dat het vanzelfsprekend wordt om hulp te zoeken als het nodig is.”

“Je moet niet verwachten dat je de eerste maand resultaten ziet, daar moet je je niet door uit het veld laten slaan. Maar op een gegeven moment ga je die aantallen halen.”

Jullie controleren de uitkomst van de zelftest niet?
“Nee, wij hebben ervoor gekozen om te werken op basis van vertrouwen en eigen motivatie. We dwingen het niet af en we controleren niet, we denken dat dat niet werkt. We willen dat mensen zichzelf verantwoordelijk voelen om te blijven leren in hun werk. Het moet tussen de oren gaan zitten dat je met betere digitale vaardigheden betere zorg kunt leveren. Je werkt efficiënter en hebt meer tijd voor de cliënt, dat is een argument dat gewicht in de schaal legt voor mensen die in de zorg werken.”

Zijn er ook dingen die niet bleken te werken?
“Wat bij ons niet gewerkt heeft, is de papieren Digikrant die we aan het begin van het project naar het thuisadres van alle medewerkers hebben gestuurd. De krant heeft heel veel mensen niet bereikt (geen idee waarom) en belandde bij anderen direct in de oud papierbak omdat het voor reclame werd aangezien.

“Niet bijzonder succesvol waren ook de complimentenkaarten. Het was de bedoeling dat collega’s elkaar een compliment gingen sturen en dat je dan een selfie maakte met jezelf en je kaart en die naar de afdeling Innovatie stuurde. Dan kon je Digiheld van de maand worden. Maar dat gebeurde niet. Mensen willen niet graag in de schijnwerpers staan.”

Hoe gaat het nu verder met project Digitale Vaardigheden?
“Voor het team Innovatie is dit een project met een einddatum maar het moet wel blijven bestaan. Er zijn steeds nieuwe digitale ontwikkelingen en ’s Heeren Loo stelt zich hoge doelen op het gebied van technologie. Het project is de aanjager geweest, om mensen bewust te maken van het probleem, nu moet het een vast onderdeel van de organisatie worden.

Wat wil je nog verbeteren aan het project?
“Ik zou graag de digicoaches meer in de rol van coach zetten. Nu zijn ze soms nog iets te veel een verlengstuk van de helpdesk en helpen ze met acute problemen. Maar de echte bedoeling is om mensen te leren zelf stappen te zetten als ze iets niet weten.”