Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Werkveld en onderwijs: samen leren en experimenteren!

Sjors Groeneveld

“Een ROC of hbo kan meer dan studenten opleiden.” Practor Sjors Groeneveld vertelt hoe hij in regio Gelderland samen optrekt met zorginstellingen. Dat levert zowel voor de zorgorganisaties als voor het onderwijs veel op.

Toen Sjors Groeneveld 3 jaar geleden startte als practor bij het practoraat Tech@doptie was zijn voornemen om veel te gaan praten met zorgmedewerkers. “Ons doel is om (toekomstige) medewerkers in zorg en welzijn voor te bereiden op een werkomgeving waar steeds meer technologie aanwezig is. Ik wilde achterhalen wat de dromen, wensen en behoeften van zorgmedewerkers zijn op het gebied van zorgtechnologie. Dat is de groep medewerkers die de technologie daadwerkelijk gaat inzetten, dus hun gedachten daarover zijn cruciaal.”

Sjors ontwikkelde met zijn team een spel, of eigenlijk meer een gespreksstarter, om over zorgtechnologie te praten. Het Tech@doptie-spel bestaat uit ongeveer 35 kaartjes met stellingen over kennis, vaardigheden, attitude en facilitering nodig om te werken met zorgtechnologie. Bijvoorbeeld ‘Ik kan een zorgvrager uitleggen hoe een technologie werkt’ of ‘Ik weet waar ik terecht kan als ik vragen heb over zorgtechnologie’. Het team zorgmedewerkers moet samen, door onderlinge discussie, de 8 kaartjes kiezen die definiëren waar zij over 2 jaar willen staan.

Leerarrangement voor voorlopers
Nadat dit gesprek met ongeveer 300 zorgmedewerkers was gevoerd, kwamen er uit de analyse 6 thema’s naar voren die belangrijk zijn voor zorgmedewerkers bij de invoering van zorgtechnologie. (Bekijk deze thema’s in deze infographic.) Op basis van deze thema’s zijn drie profielen omschreven op gebied van technologie: ‘teamlid’, ‘voorloper technologie’ en ‘organisatie’. In deze beknopte competentieprofielen staat omschreven wat mensen en de organisatie in elke rol idealiter kennen, kunnen en willen om succesvol met technologie te werken.

Voor de rol van voorloper, je zou het ook innovatieambassadeur kunnen noemen, heeft het practoraat een leerarrangement gemaakt voor zorgmedewerkers uit de regio. “In dit leerarrangement gaan we samen met de medewerkers aan de slag zodat zij deze rol van voorloper in hun team kunnen vervullen.” En dat loopt goed! “Het is heel mooi om te zien hoe de medewerkers invulling geven aan deze rol en hierin ook andere voorlopers uit de regio weten te vinden”, vertelt Sjors. En de winst gaat twee kanten op: “De kennis van het leerarrangement verwerken we ook in de opleiding voor toekomstige zorgprofessionals. Zo bouwen we echt samen met het werkveld en het onderwijs in de regio aan een gezamenlijke doelstelling”.

Filmpjes voor mensen met dementie
Een ander voorbeeld van vruchtbare samenwerking tussen onderwijs en zorgorganisaties zijn de filmpjes die studenten in de begintijd van corona, toen verpleeghuizen op slot zaten, maakten voor mensen met dementie. Studenten gingen in gesprek met de zorgvrager, zorgprofessionals en mantelzorgers om te ontdekken aan welke plek de zorgvrager goede herinneringen had. Vervolgens maakten ze een filmpje van die plek dat de zorgprofessional voor de cliënt afspeelde. Sjors: “Een project dat voor de studenten veel voldoening gaf en dat de zorgorganisaties een product bood waar ze echt wat aan hadden voor hun cliënten. (Bekijk hier een filmpje over dit project.)

Tip voor zorgorganisaties
“Ik geloof er echt in dat zorgorganisaties en onderwijs uit dezelfde regio heel veel aan elkaar kunnen hebben op het vlak van technologie. Uiteindelijk werken we aan dezelfde doelstelling, waarbij we zowel de huidige medewerker als de toekomstig medewerker mee willen nemen in de mogelijkheden van technologie in de zorg”, aldus Sjors. Zijn tip voor zorgorganisaties is dan ook: “Laten we hier samen in optrekken: samen leren en samen experimenteren. Op die manier zorgen we dat we de vragen van het werkveld koppelen aan de vragen van het onderwijs en zo samen, in de regio, aan de slag gaan hiermee.”

Bekijk ook dit overzicht van alle opleidingen, lectoraten en practoraten op het gebied van zorg- en sociale technologie en zoek welke initatieven er zijn in jouw regio.