Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Wat levert het werken met zorgtechnologie mij op?

Mijn collega is onlangs afgestudeerd op het onderwerp ‘Koude technologie, warme zorg?’ Ze deed onderzoek naar welke functies en waarden zorgtechnologie in de thuissituatie kunnen vervullen, volgens zorgverleners en mantelzorgers van ouderen met dementie.

Zorgtechnologie heeft een ondersteunende functie zowel voor de cliënt, als voor de mantelzorger en zorgverlener. Het wordt ingezet als hulpmiddel om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Precies wat de cliënt zo graag wilt, in de eigen vertrouwde omgeving blijven. En de zorgverlener kan makkelijker communiceren met cliënten en collega’s en makkelijker zorginformatie uit wisselen.

Het bleek dat  zorgverleners en mantelzorgers verschillende voordelen zien van het gebruik van zorgtechnologie bij ouderen met dementie. Uit het onderzoek kwam naar voren dat eigen regie, vrijheid, veiligheid, sociale interactie en comfort belangrijke waarden zijn die bijdragen aan de kwaliteit van leven. Technologie kan deze waarden versterken.

Zo heb je bijvoorbeeld beeldschermzorg. Hiermee wordt de inzet van videocommunicatie in zorg verstaan, zoals een consult op afstand, ondersteuning van de mantelzorg in de zorg of groepsbijeenkomsten. Effectievere behandeling, doelmatiger werken en afname van reistijd worden gezien als enkele grote voordelen van zorg op afstand door zorgverleners. Cliënten en mantelzorgers krijgen sneller de zorg of ondersteuning die zij nodig hebben door de inzet van beeldschermzorg. Het kan ook van invloed zijn op sociaal vlak. Het onderhouden van sociaal contact door de inzet van beeldbellen tussen familie en vrienden is hier een voorbeeld van.

Hoe meer de technologie kan betekenen voor de cliënt en de zorgverlener, hoe leuker het wordt om het toe te passen. Mantelzorgers en cliënten willen graag weten wat er op de markt is. Ze willen graag door jou als zorgverlener geïnformeerd worden want ze weten vaak niet wat er is.

Auteur: Louise de Wijk werkt sinds dit jaar voor 1 minuut | Zorginnovatie als medewerker Sales en Service. Daarvoor werkte ze jarenlang in de zorg.