Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Versterken digivaardigheid van ggz-medewerkers belangrijk aandachtspunt

Meten is weten

In de eerste maanden van 2021 deed de ggz-sector onderzoek naar digitale vaardigheden van 5329 ggz-medewerkers bij 12 ggz-aanbieders. Uit dit onderzoek komt naar voren dat 20 procent van de ggz-medewerkers zichzelf ziet als digitale starter. Niet eerder heeft de ggz dit aandachtsgebied zo helder in beeld gebracht. 

Er zijn wel duidelijke verschillen tussen zorgverleners en andere medewerkers. Binnen de ondersteunende diensten scoren de doelgroepen facilitair en beveiliging relatief laag en zijn resultaten vergelijkbaar met ggz-zorgverleners. Wat daarnaast opvalt is dat er geen verband is gevonden tussen opleidingsniveau en digitale vaardigheden. Hoogopgeleiden zijn net zo vaak digistarter als lager opgeleiden.

Mobiele vaardigheden beter ontwikkeld
Ook kwam naar voren dat de ondervraagden niet zoveel moeite hebben met mobiele apparaten, maar wel met de onderwerpen privacy & social media en programma’s & applicaties. Vanuit de sector zal hier dan ook extra aandacht aan worden gegeven.

Naar aanleiding van dit onderzoek raadt de Nederlandse ggz alle ggz-instellingen aan om de resultaten binnen de eigen directie te bespreken en stevig in te zetten op het digitaliseren van zorgbehandelingen en -trajecten en daarmee op het stimuleren van de daarvoor benodigde ontwikkeling in digitale competenties van zorgprofessionals.