Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Tweede ronde subsidieaanvraag gestart voor het trainen tot digicoach

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt weer subsidie beschikbaar voor het opleiden van digicoaches. Zorgaanbieders kunnen een voucher aanvragen om maximaal vier medewerkers te trainen tot digicoach. 

Slimme zorgoplossingen dragen niet alleen bij aan kwaliteit van leven en zorg, maar zijn ook onmisbaar geworden voor de organiseerbaarheid van de gezondheidszorg. De zorg moet slimmer en innovatiever worden ingericht. Een belangrijke randvoorwaarde is dat zorgmedewerkers over voldoende digitale vaardigheden beschikken om zorgtechnologie en ondersteunende instrumenten optimaal in te kunnen zetten. Met deze voucherregeling wil het ministerie van VWS de digitale vaardigheden van medewerkers van zorgorganisaties vergroten.

Indienen

Je kunt tot 30 maart je aanvraag indienen. Zie hier voor meer informatie.