Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Toolkit veilig communiceren

Het is Cybersecuritymaand! In de zorg werken we veel met persoonsgegevens en dus is het belangrijk om veilig te communiceren. Voor veel medewerkers lukt dit alleen nog niet altijd. Dat heeft meerdere oorzaken, zoals niet weten hoe, tijdsdruk of niet meewerkende techniek. Omdat veel zorginstellingen hiermee worstelen, ontwikkelde het programma Informatieveilig gedrag in de zorg een toolkit. Handig om te delen met de helpdesk, ICT of informatieveiligheidsprofessional in je organisatie.

De toolkit helpt organisaties om de juiste interventies te kiezen, waarbij wordt gestart met een analyse van de oorzaken van niet veilig communiceren. Vervolgens worden er tips gegeven over hoe je slim de juiste acties in gang kan zetten, zodat je de informatieveiligheid met zo min mogelijk inspanningen kan vergroten.

De toolkit is ontwikkeld door ervaringsdeskundigen: een patiënt, projectleider, functionaris gegevensbescherming, CISO, DPO, privacy officer en kwaliteitsadviseur. Zij zijn werkzaam
binnen verschillende zorgsectoren. Zij bundelden hun ervaringen, kennis en expertise. De toolkit bestaat uit de middelen; implementatieroutekaart, voorbeeld werkwijze veilig communiceren, presentatietemplate en animatievideo. De toolkit helpt om veilig communiceren efficiënt in te richten én te borgen. Met als belangrijkste boodschap: veilig communiceren is zorgen voor elkaar.