Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Terugkijken en vooruit!

Aan het begin van dit nieuwe jaar hebben we nog even op een rijtje gezet wat we in 2019 hebben bereikt met de coalitie Digivaardig in de zorg. Heel belangrijk was natuurlijk dat we deze kennissite hebben gelanceerd voor de gehandicapten- en ouderenzorg. Maar dat was zeker niet het enige.

Bekijk hier onze resultaten van 2019.

We kijken met een tevreden gevoel terug maar denken natuurlijk vooral vooruit! Want het werk is nog lang niet af, we willen nog veel meer zorginstellingen en zorgprofessionals ondersteunen om digitaal vaardiger te worden. In 2020 willen we voor meer zorgsectoren eigen leermiddelen, zelftesten, en andere hulpmiddelen gaan ontwikkelen.

Voor de sectoren GGZ en ziekenhuizen organiseren we daarom op 30 januari een aftrapbijeenkomst waarin we zoveel mogelijk mensen uit de sectoren vragen om mee te denken. Tijdens de bijeenkomst zullen we ingaan op de vragen:

  • Hoe digivaardig is de GGZ en de ziekenhuissector? Waar zitten knelpunten?
  • Wat is er nodig om de digitale vaardigheden van zorgprofessionals in de GGZ en in ziekenhuizen te vergroten?
  • Welke functiedifferentiatie moeten we hanteren voor een zelftest?
  • Hoe gaan we dat aanpakken?

Bekijk hier meer informatie en meld je aan voor een van de bijeenkomsten.