Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

‘Technologie essentieel voor betaalbare zorg’

Technologie zorg betaalbaar

Technologie kan zorgkosten verlagen, zo stellen de vier technische universiteiten (4TU) in een position paper die deze week is overhandigd aan het ministerie van VWS. Dr. Ir. Erik Koffijberg, universitair hoofddocent aan de Universiteit Twente: ‘Het beeld is ontstaan dat technologie gelijk staat aan hogere kosten. Dat is lang niet altijd het geval. Met deze paper willen we benadrukken dat technologie een essentieel middel is voor betaalbare, bemensbare en efficiënte zorg in de toekomst.’

De paper is geschreven naar aanleiding van de uitdagingen rondom de betaalbaarheid van het zorgstelsel. Er heerst binnen de zorg de opvatting dat nieuwe technologieën in de praktijk vaak kostenverhogend werken. Het doel van de vier universiteiten is om met dit rapport te laten zien dat medische technologie de zorg kan verbeteren én kosten kan besparen, mits het op de juiste manier wordt ingezet.

Technologie als oplossing
Medische technologieën zoals de ultrasound-scan hebben in het verleden al aangetoond dat ze kostenbesparend zijn. In de toekomst komen er nieuwe technologieën aan die net zo’n positieve uitkomst kunnen hebben. Een voorbeeld hiervan is de elektronische neus die als screeningstool kan worden gebruikt. Volgens de universiteiten kunnen dit soort ontwikkelingen miljoenen tot tientallen miljoenen euro’s per jaar besparen.

Technologie voor preventie
Daarnaast kunnen nieuwe technologieën ook een grote rol gaan spelen in preventieprogramma’s. Technologieën als ‘slimme’ sensoren, zelf-monitoringsystemen, toegankelijke online portalen en apparatuur geschikt voor de thuissituatie bieden steeds meer mogelijkheden voor patiënten. Dit zal uiteindelijk ook leiden tot lagere kosten.

Werkdruk
De invloed die medische technologie op de werkdruk van artsen en verpleegkundigen gaat hebben is nog onduidelijk. Het heeft de potentie om werkdruk te verlagen, maar daarbij is het wel belangrijk dat men er goed mee kan werken. Is dit niet het geval, dan kan het zelfs de werkdruk gaan verhogen. Het is daarom essentieel dat zorgverleners digitaal vaardig genoeg zijn om met de nieuwe innovaties te gaan werken.

Lees hier de volledige position paper.