Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Subsidie voor digitale vaardigheid op het werk

Het kabinet subsidieert werkgevers die investeren om de basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) van werknemers te verbeteren.  Zowel publieke als private organisaties kunnen tot 30 juni een aanvraag indienen voor subsidie. Er is ruim 3 miljoen euro beschikbaar.

In 2021 trekt het kabinet  3 miljoen euro extra uit voor het bieden van basisopleidingen aan werknemers. Ook het verbeteren van digitale vaardigheden behoort tot de regeling. De subsidie is onderdeel van het programma ‘Tel mee met Taal’ op initiatief van de ministeries van OCW, BZK, VWS en SZW.

De subsidie is maximaal €125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage. Tel mee met Taal vergoedt 67% bij de subsidies voor laaggeletterde werknemers en ouders en 80% bij de subsidies voor experimenten. Het maximumbedrag per cursist is bij werknemers 1.500 euro en bij ouders 600 euro.

Meer informatie lees je hier