Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Studenten ICT helpen medewerkers Careyn digivaardig worden!

Gelukkig vond Careyn in het ICT college van het ROC Midden Nederland een geweldige partner. De vraag van Careyn om medewerkers te helpen digivaardiger te worden past namelijk uitstekend bij de wijze waarop het projectonderwijs bij het ICT college wordt vormgegeven; Bij ROCMN zijn projectlessen, waarin het opdoen van praktijkervaring in een reële situatie centraal staat (in tegenstelling tot theorie) een beproefde methode.

Door de samenwerking met Careyn ontwikkelen studenten vaardigheden op het gebied van klantgerichtheid en doen ze werkervaring op. De leerdoelen staan in het teken van het verbeteren van mondelinge communicatie: “hoe leg je een klant uit dat…?”.

De studenten zijn voorbereid op hun taak in een tweetal kick off bijeenkomsten. Hierin hebben zij de softwareprogramma’s die Careyn gebruikt aangeleerd en hebben ze een workshop communicatieve vaardigheden gevolgd. Zij hebben ook vooraf al een bezoek gebracht aan een van de Careyn locaties.

Ervaringen studenten, docenten en medewerkers

Student: “Ik heb al veel positieve reacties gehad. De zorgmedewerkers zijn blij met onze instructies en de extra hulp die wij bieden. De algemene ict-vragen liggen mij het best. Bijvoorbeeld: hoe kom je bij bestanden, hoe kan ik een dossier inzien, hoe maak je een snelkoppeling en hoe pas ik instellingen aan?”

Docent: “onze studenten laten zich echt van hun beste kant zien in dit project. Zij vragen zelf aan hun klanten of de uitleg duidelijk genoeg was en of ze nog ergens bij kunnen helpen

Medewerkers: “Ik ben zeer tevreden over de manier waarop ik geholpen ben, het was erg leerzaam.”

“Ik ben weer wat wijzer en durf nu wat meer, was altijd bang dat ik per ongeluk iets weg zou gooien of kwijt zou raken.”

Inmiddels is de pilot afgerond en zijn 60 medewerkers van Careyn geholpen bij het op peil brengen van hun digitale vaardigheden. De pilot is recent positief geëvalueerd door ROC en Careyn. Een vervolg hierop op basis van het evaluatierapport dat binnenkort verschijnt, gaat er vast en zeker komen.

Het project van Careyn en ICT College Nieuwegein is onderdeel van een groter samenwerkingsverband. In de samenwerking ‘Digitale vaardigheden’ zijn een aantal MBO’s, ROC Midden Nederland en MBO Amersfoort (zorgopleidingen maar ook het ICT College), en zorginstellingen (Careyn en ’s Heerenloo) verenigt.

De doelstelling is de digitale vaardigheid van (toekomstige) zorgmedewerkers te verbeteren. Dit gebeurt o.a. door het opzetten van een trainingsprogramma voor digitale vaardigheden, studenten inzetten om zorgpersoneel te trainen in die vaardigheden en op lange termijn de structurele borging van ICT-vaardigheden in het curriculum van MBO en HBO zorgopleidingen te borgen. Concreet geven de partners feedback op de eindtermen en leveren ze lesmateriaal aan dat ze zelf gebruiken. Bij het trainen van het personeel is het ICT College ook betrokken.

Ineke de Kam, strategisch adviseur Careyn, Utrecht, juli 2018