Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Steeds meer zorgorganisaties maken serieus werk van digitale vaardigheden

Als coalitie Digivaardig in de zorg zetten we ons in om het knelpunt digitale vaardigheden onder de aandacht te brengen van zorgorganisaties en -instanties. We focussen ons hierbij voornamelijk op het ondersteunen bij en verbeteren van digitale vaardigheden van medewerkers. Gelukkig zien we dat steeds meer zorgorganisaties serieus werk maken van het verbeteren van de digitale vaardigheden van hun medewerkers. Die toename is met name zichtbaar in het aantal pageviews op onze website. In 2021 hadden we namelijk meer dan 560.000 pageviews Dat is bijna het dubbele ten opzichte van het jaar daarvoor. 

We zien dat organisaties ons voornamelijk bezoeken voor de zelftesten. De zelftest: welk Digitype ben jij werd bijvoorbeeld meer dan 13.000 keer bezocht. Getallen waar we trots op zijn! Welke pagina’s worden nog meer veel gebruikt door onze doelgroep? We gingen het gesprek aan met een aantal trouwe websitebezoekers.

Rob van der Vloed, projectmanager e-health bij Lentis, geeft aan nog regelmatig gebruik te maken van de website Digivaardig in de zorg. Bij de opstart van het project digitale vaardigheden heb ik de website wel een stuk meer gebruikt dan nu. Dat heeft niet te maken met de website, maar met de fase waarin we momenteel zitten met de aanpak van het project digitale vaardigheden. Naast zijn werkzaamheden binnen Lentis maakt Rob  ook onderdeel uit van de werkgroep projectleiders van de Coalitie Digivaardig in de zorg. Op dit moment kijk ik nog wel eens naar het ggz-gedeelte op de website, maar vaker bij de tabbladen ‘communicatie’ en ‘projectmanagement’ . Deze tabbladen gebruik ik voornamelijk om handige artikelen, filmpjes en cartoons op te zoeken. Zo blijft digitale vaardigheden een hot topic binnen Lentis.

Ook Simone Freijers, projectleider bij Middin, weet de website van Digivaardig in de zorg met enige regelmaat te vinden. Zowel de zelfscan als de leermiddelen gebruik ik veel. Met name voor digistarters is deze tool erg handig om een goed uitgangspunt te kunnen bepalen. Daarnaast heb ik veel gehad aan de functieprofielen met digitale vaardigheden binnen de VVT. Op basis daarvan hebben we in kaart gebracht welke basisvaardigheden iemand moet bezitten in een bepaalde functie om digitaal vaardig te zijn. Tot slot probeer ik nu de toolkit voor leidinggevenden onder de aandacht te brengen bij onze zorgmanagers. Bruikbare tools die onze werkzaamheden op een prettige manier ondersteunen.