Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Rijnstate maakt digitale vaardigheden pijler van digitale strategie

Net vóór de coronapandemie, in oktober 2019, publiceerde Rijnstate haar digitale strategie. In deze strategie zijn de digitale ambities beschreven voor het vormgeven van het ziekenhuis van de toekomst. Het verbeteren van de digitale vaardigheden van medewerkers is hierin één van de vier pijlers. 

Suzanne Vermeulen en Vincent van Erp zijn beiden nauw betrokken bij projecten om medewerkers digitaal vaardiger te maken. Suzanne, coördinator van diverse digitale projecten, licht toe: ‘Technologie gaat zorgen voor een transformatie van het zorglandschap. Deze transformatie vraagt om een veranderende rol van het ziekenhuis. Digitalisering is de toekomst en door te investeren in digitaal vaardige medewerkers bouwen we aan een toekomstbestendig ziekenhuis.’


Suzanne Vermeulen en Vincent van Erp

Digitale ambities
Rijnstate schrijft in haar digitale strategie over het nastreven van een aantal digitale ambities. Zo wil het ziekenhuis in drie jaar tijd een innovator en koploper zijn wat betreft het inzetten van digitale voorzieningen, digitaal continu in verbinding zijn met de patiënt én een moderne werkomgeving zijn met passende digitale voorzieningen voor haar digitaal vaardige en zelfredzame medewerkers. Om deze laatste ambitie te realiseren is Rijnstate begonnen met het uitwerken van een plan om medewerkers digitaal vaardig te maken. Dit hebben ze in eerste instantie toegespitst op de poliklinieken: op deze afdelingen zijn ze begonnen met het werven van digicoaches en die vervolgens extra opgeleid met kennis over het patientenportaal Mijn Rijnstate.

Digitaal patiëntenportaal als startpunt
Het digitaal patiëntenportaal is een mooi voorbeeld van een digitale toepassing die uiteindelijk is omarmd door medewerkers. Suzanne licht toe: ‘Ons doel was om patiënten meer regie te geven met een digitaal patiëntenportaal. We merkten echter dat het digitale portaal niet door al onze medewerkers even goed opgepakt werd: ze bleven foldertjes uitdelen in plaats van doorverwijzen naar de digitale omgeving. Een argument dat medewerkers vaak gebruikten om niet naar het digitale patiëntendossier te verwijzen, was dat 30% van onze patiënten niet digitaal vaardig is. Maar júist door de andere 70% wel door te verwijzen naar de digitale omgeving kunnen we als ziekenhuis meer tijd en aandacht besteden aan die 30%. Dat hebben we onze medewerkers echt moeten laten inzien: dat wanneer zij digitaal vaardiger worden en de patiënt hierin meenemen, er meer tijd overblijft om daadwerkelijk zorg te verlenen.’

Verschillende doelgroepen en systemen
Nu de digitale strategie er is en het plan is uitgewerkt, gaat Rijnstate door naar de tweede fase van haar plan om medewerkers digitaal te ontwikkelen. Vincent, hoofd afdeling klantenondersteuning, zegt hierover: ‘Het ziekenhuis telt ongeveer 6000 medewerkers. Dit betekent dat we met veel verschillende doelgroepen te maken hebben die onderling verschillen in vaardigheden en met een grote variatie aan digitale systemen werken. Al deze afdelingen en doelgroepen vragen om een andere benadering. Binnen de afdelingen zijn er altijd een paar collega’s die het leuk vinden om te werken met digitale systemen. Hen faciliteren we om de rol van digicoach op te pakken.

Investering
Vincent legt uit hoe Rijnstate hier is begonnen met het inzetten van digicoaches. ‘We zijn gestart met het werven van digicoaches binnen onze poliklinieken. Hier werken in totaal 400 mensen verspreid over 25 verschillende poliklinieken. Per poli hebben we uiteindelijk twee digicoaches aangesteld met beiden 80 uur per jaar beschikbaar voor digicoaching. Dit betekent dus dat we per poli 160 uur beschikbaar hebben gesteld. Een flinke investering, maar naar ons idee zeker de moeite waard. We zijn nu een half jaar op weg met digicoaches en het begint zijn vruchten af te werpen. Een digicoach kent niet alleen de systemen van een afdeling, hij of zij is ook makkelijk benaderbaar voor collega’s. Een directe collega, iemand die je al kent, vraag je makkelijker om hulp. Vanuit andere afdelingen komt nu ook interesse. Een mooie ontwikkelingen waar we zeker iets mee gaan doen.’

Een toekomstbestendig ziekenhuis
Het uiteindelijke doel van digitaal vaardige en zelfredzame medewerkers is een toekomstbestendig en innovatief ziekenhuis. Toch streeft Rijnstate ook nog een andere doelstelling na in het digitaal ontwikkelen van haar medewerkers, beaamt Vincent. ‘Door middel van digitalisering geven we medewerkers meer plezier in hun werk.’ Ook Suzanne stemt hiermee in: ‘Op dit moment is digitalisering iets waar een gedeelte nog steeds met tegenzin aan werkt. Het vergt ook aandacht. Maar als je er daadwerkelijk tijd en moeite in steekt dan wordt het steeds gemakkelijker. Zo kunnen onze medewerkers zich uiteindelijk focussen op hetgeen waar ze daadwerkelijk goed in zijn. Zorg verlenen.’