Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Regering: nieuwe technologie onmisbaar om doelen zorgsector te halen

De regering denkt dat nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie, encryptie en blockchain een belangrijke rol gaan spelen in het oplossen van problemen in o.a. de zorg. Dat schrijft ze in een document over innovatiebeleid dat naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Acht ministeries, waaronder het ministerie van VWS,  hebben samen met ondernemers en kennisinstellingen 25 doelen vastgesteld voor verschillende sectoren.

Voor de zorgsector zijn de doelen:
  • In 2040 is de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving met 30% afgenomen.
  • In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) georganiseerd, samen met het netwerk rond mensen.
  • In 2030 is van de mensen met een chronische ziekte of levenslange beperking het deel dat naar wens en vermogen kan meedoen in de samenleving met 25% toegenomen.
  • In 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen.
Deze doelen kunnen alleen gehaald worden als er gebruikt wordt gemaakt van nieuwe technologie, staat in het rapport. Tegelijkertijd is het belangrijk voor de Nederlandse economie om in te zetten op nieuwe technologie. Nederland kan niet zoveel investeren als China of de VS maar door goed te kiezen kan Nederland in sommige technologieën een sterke rol spelen.