Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Integratie digitale vaardigheden in functiebeschrijvingen gehandicaptenzorg

De coalitie Digivaardig in de zorg en Stichting FWG presenteren twee functiebeschrijvingen uit de gehandicaptenzorg die verrijkt zijn met digitale vaardigheden. Het gaat om de functies ‘Persoonlijk begeleider’ en ‘Begeleider’.

FWG stelt voor deze functies een voorbeeldfunctiebeschrijving mét digivaardigheden ter beschikking. De basis is een overzicht van zo’n 480 digitale vaardigheden, opgesteld door deelnemers aan de coalitie Digivaardig in de zorg in de gehandicaptenzorg. Aan de hand hiervan kunnen werkgevers in de gehandicaptenzorg het gesprek met hun medewerkers aangaan over welke digivaardigheden zij minimaal moeten beheersen om hun functie goed uit te oefenen. Het hele pakket is hier te downloaden.

Digitalisering
Zorgprofessionals hebben steeds meer digitale vaardigheden nodig om hun werk goed te kunnen (blijven) doen. Daardoor hebben werkgevers meer behoefte aan handvatten om digitale vaardigheden bij hun medewerkers onder de aandacht te brengen én duidelijk te zijn over wat van hen qua ‘digivaardigheid’ verwacht wordt. De eerste stap is het in kaart brengen van de digitale vaardigheden die een medewerker moet bezitten om zijn of haar functie goed uit te voeren. Het door de coalitie Digivaardig in de zorg gepresenteerde ‘overzicht digitale vaardigheden’ (Excel) is hierbij een praktisch hulpmiddel. Een meer formele route is het formaliseren van noodzakelijke digitale vaardigheden via functiebeschrijvingen en functioneringsgesprekken. Daarvoor biedt FWG de nieuwe voorbeeldfunctiebeschrijvingen.
Gerard Schoep, manager arbeidszaken bij de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland:
“Duurzame inzetbaarheid en goed werkgeverschap zijn belangrijke thema’s voor toekomstbestendig personeelsbeleid in de gehandicaptenzorg. Goed dat digitale vaardigheden nu ook expliciet worden benoemd bij functies in de gehandicaptenzorg en dat werkgevers medewerkers in staat stellen die vaardigheden verder te ontwikkelen met hulp van Digivaardigindezorg! Niet voor niets maakt het arbeidsmarktfonds in de gehandicaptenzorg (StAG) deel uit van de Coalitie Digivaardig in de Zorg en ondersteunt het met een jaarlijkse bijdrage de vele activiteiten. Zelf leer ik ook van de tips en trucs in hun nieuwsbrief.”

Digivaardigheden en functiewaardering
“Digitale vaardigheden maken inmiddels structureel onderdeel uit van ons leven en stellen daarom, in termen van functiewaardering, in principe geen aanvullende eisen aan bijvoorbeeld kennis of bewegingsvaardigheid”, licht Menno Jacobs, FWG-deskundige bij FWG, toe. “Het is dus niet nodig dat zorgorganisaties nu meteen hun functiehuis gaan herzien met het toevoegen van digitale vaardigheden aan functiebeschrijvingen. Belangrijker is hoe je als werkgever je medewerkers stimuleert en faciliteert om zich digitaal te ontwikkelen. Neem je medewerkers hierin op tijd mee, want de digitale ontwikkelingen gaan snel.”
Jacobs vervolgt: “Maar ben je als zorgorganisatie toch al van plan om met het functiehuis aan de slag te gaan, dan dient zich een natuurlijk moment aan om ook naar de digitale vaardigheden te kijken en, daar waar dit aan de orde is, mee te nemen in de functiebeschrijving. De twee voorbeeldfunctiebeschrijvingen die opgesteld zijn, bieden een mooi inzicht in hoe je dat kan doen. Wij adviseren om daarbij het ingevulde overzicht digitale vaardigheden te gebruiken en te vertrekken vanuit de vaardigheden die voor de twee niveaus zijn ingevuld. Het zijn digitale vaardigheden die passen bij het algemene functiebeeld. In het overzicht staat ook aangegeven welke vaardigheden mogelijk een verzwarend effect kunnen hebben op de twee niveaus.”

Concreet het gesprek aangaan
De coalitie Digivaardig in de zorg ondersteunt al ruim vijf jaar zorgorganisaties bij het digivaardig maken van hun medewerkers. De coalitie levert o.a. zelfscans, leermateriaal en ondersteunend projectmateriaal zoals formats voor plannen en communicatiemiddelen. Er was al een zelfscan waarmee zorgprofessionals kunnen inschatten hoe digivaardig ze zijn. Maar deze maakt geen onderscheid naar functieniveau. Suzanne Verheijden, programmamanager Digitale Vaardigheden. “FWG is expert op het gebied van functiewaardering en wij hebben de contacten met het werkveld op digitaal gebied. Die krachten komen nu mooi samen.”
De gehandicaptenzorg is de tweede sector, na de VVT, waarvoor deze praktijkvoorbeelden zijn opgesteld. Uiteraard kan elke zorgorganisatie zich hierdoor laten inspireren. Afhankelijk van vragen uit andere sectoren zullen eventueel meer functies uit meer sectoren worden uitgewerkt.

Meer informatie

Zorgorganisaties die meer willen weten over het digivaardig maken van hun medewerkers en/of vragen hebben over het overzicht digitale vaardigheden kunnen terecht bij de coalitie Digivaardig in de zorg via info@digivaardigindezorg.nl. Voor specifieke vragen over de voorbeeldfunctiebeschrijvingen kan rechtstreeks contact worden opgenomen met het FWG Servicepunt via servicepunt@fwg.nl.

Over Stichting FWG
FWG doet doorlopend onderzoek naar trends en ontwikkelingen in de zorg, en de effecten daarvan op branches, organisaties en functies. Daardoor weten wij alles over het werken in de zorg, nu en in de toekomst. FWG ontwikkelt, onderhoudt en optimaliseert de applicaties voor het waarderen en indelen van functies voor de zorgsector. Hierdoor zijn we indirect verantwoordelijk voor een rechtvaardige verdeling van de totale loonsom in de sector. Het doel van FWG is om de zorg verder te helpen. Daarom delen we al onze kennis en data via de content van ons functiewaarderingssysteem en in publicaties zoals het FWG Trendrapport.

Voor de redactie
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Ed van Meeuwen van Stichting FWG, via evanmeeuwen@fwg.nl of 030 2669400.