Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Nieuw: tipsheets over de benodigde digitale vaardigheden per zorgtechnologieproduct

E-healthweek 2020 robot

Samen met de Technologie & Zorg Academie (TZA) heeft de coalitie Digivaardig in de zorg sheets ontwikkeld over digitale vaardigheden en zorgtechnologie. Op de sheets wordt beschreven welke digitale vaardigheden er nodig zijn voor het toepassen van verschillende technologische zorgproducten. Voor zowel de client als de zorgprofessional.

Rob Nijhuis, coördinator van de TZA, en Suzanne Verheijden, programmamanager van de coalitie Digivaardig in de zorg, vertellen over het doel van deze sheets. Rob Nijhuis houdt zich bezig met de acceptatie en adoptie van zorgtechnologie. Met e-learnings, (online) bijeenkomsten en een probeerservice proberen ze de angst en weerstand rondom zorgtechnologie weg te nemen bij zorgprofessionals. Dit is volgens Rob hard nodig, want de druk op de zorg wordt steeds groter en de inzet van technologie kan een waardevolle aanvulling betekenen in sommige situaties.

Het probleem is alleen dat veel zorgprofessionals niet graag met zorgtechnologie werken of niet voldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Rob: “Veel zorgverleners die al wat langer geleden opgeleid zijn hebben tijdens hun opleidingsprogramma eigenlijk weinig geleerd over het werken met technologie. Daardoor hebben ze soms koudwatervrees. Ze denken dat ze er niet mee kunnen werken en vinden de technologie maar kil en koud. Wij willen vooral laten zien dat zorgtechnologie juist ook hele mooie en vooral ook warme kanten heeft. Het kan namelijk de zelfredzaamheid, de veiligheid en het welzijn van cliënten enorm verhogen. We gaan altijd uit van de gedachte dat technologie iets moet toevoegen of oplossen aan de situatie of ondersteunend moet zijn aan het werkproces.”

Sheets

Dit doen ze onder andere door zorgmedewerkers, studenten en andere belanghebbenden uit te nodigen in hun living lab, waar ze op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken en oefenen met de producten. Maar ook de sheets die ze samen met de coalitie Digivaardig in de zorg hebben gemaakt, dragen hieraan bij. Deze sheets geven per zorgtechnologie weer welke digitale vaardigheden er nodig zijn om met het product om te kunnen gaan. Rob: “Daarbij is er gekeken naar de digitale vaardigheden die een cliënt nodig heeft om het te gebruiken, maar ook welke digitale vaardigheden de zorgprofessional nodig heeft om de cliënt hierbij te begeleiden.”

Als voorbeeld is daar robot Tessa, vertelt Suzanne. “Van de cliënt vraagt dat weinig vaardigheden. De persoon moet weten dat Tessa stroom nodig heeft om te kunnen functioneren. En aan de achterkant zit een fysieke volumeknop om het geluidsniveau te regelen. Van de zorgprofessional wordt er meer gevraagd. Zij moeten de set-upprocedure van het apparaat doorlopen aan de hand van een stappenplan, oftewel de handleiding kunnen lezen en er stap voor stap door heen kunnen gaan en alle begrippen kennen. Ook moeten ze opdrachten kunnen invoeren voor de cliënt in een web-app, een keuze maken uit de verschillende functies en aan de client uit kunnen leggen wat Tessa doet. Enzovoort.”

Moeilijkheidsgraad

Naast de benodigde digitale vaardigheden is er op de sheet ook te vinden wat de moeilijkheidsgraad is van het zorgproduct. De eerste moeilijkheidsgraad is ‘plug & play’, dit betekent dat de technologie makkelijk te gebruiken is. Moeilijkheidsgraad 2 houdt in dat er nog een specifieke of aanvullende handeling nodig is. De laatste moeilijkheidsgraad geeft aan dat er een expert aan te pas moet komen om bijvoorbeeld het product te installeren.

Volgens Suzanne zijn de huidige sheets nog maar het begin. “We hopen dat mensen dit format volop gaan gebruiken, maar ook hun eigen bevindingen met ons gaan delen zodat we nog veel meer uitgewerkte producten op de website krijgen. En als elke zorgprofessional over basiskennis beschikt en digivaardig is, kan er een prachtige wereld opengaan voor de client”.

Belang van samenwerking

Rob en Suzanne zijn erg enthousiast over de samenwerking tussen TZA en de coalitie Digivaardig in de zorg. Rob: “Onze netwerken zitten vlak bij elkaar, daarom is het goed om van elkaars expertise gebruik te maken. Zo kunnen we samen mooie dingen ontwikkelen en elkaar versterken.”

Meer weten?
Je vindt de sheets bij elke sector onder de module e-health en zorgtechnologie onder ‘apparaten’.