Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Nederlandse gezondheidszorg digitale voorloper binnen Europa

Nederland meest digitaal vaardig

Nederland is binnen Europa in veel opzichten een voorloper in de inzet van digitale ondersteuning in de zorg. Dat blijkt uit een rapport van Deloitte. Maar dat is geen reden om achterover te leunen, waarschuwt Lucien Engelen, Edge Fellow bij Deloitte’s Center for the Edge: “Ook in Nederland valt er nog een wereld te winnen met de digitale transformatie van de zorg.”

In vergelijking met andere Europese landen loopt de Nederlandse gezondheidszorg in veel opzichten voor op het vlak van digitalisering. Zo zegt 97 procent van de Nederlandse respondenten in het onderzoek te werken met een elektronisch patiëntendossier (EPD), tegenover 74 procent van de Portugese respondenten. Nederland staat verder bovenaan als het gaat om de inzet van patiëntapps en wearables (35 procent) en automatisering van klinische taken (28 procent). “Nederlandse zorginstellingen zijn in vergelijking met andere landen niet bang om te experimenteren met nieuwe technologie,” bevestigt Matthijs Boom, Director Deloitte Digital Health.

“Door COVID-19 hebben meer zorgverleners kennisgemaakt met de mogelijkheden van digitale technologie,” zegt Engelen. “Het is nu zaak om die versnelling vast te houden en te bestendigen. Dat is nodig, want inzet van technologie en structurele veranderingen in de organisatie van zorginstellingen zijn onontkoombaar als we de gezondheidszorg op lange termijn goed, toegankelijk, betrouwbaar en betaalbaar willen houden. Hoewel de Nederlandse gezondheidszorg goede stappen heeft gemaakt en in sommige opzichten zelfs voorloopt op andere landen, zijn we er nog lang niet.”

Het verbeteren van digitale vaardigheden van zorgprofessionals en patiënten komt in het rapport naar voren als één van de vijf aandachtspunten om digitalisering nog verder door te voeren.