Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Nederlandse bevolking moet digitaal vaardiger worden

De Nederlandse beroepsbevolking moet digitaal vaardiger worden om in de toekomst goed mee te kunnen. Niet alleen moeten meer ICT-professionals worden opgeleid, ook zal een groot deel van de werkende en niet-werkende beroepsbevolking om- of bijgeschoold moeten worden. Dat schrijft CA-ICT in het Vervolgonderzoek arbeidsmarkt ICT met topsectoren 2020

In het rapport schrijft CA-ICT dat het verwacht dat uiteindelijk alle producten, diensten, processen en taken die gedigitaliseerd kunnen worden, ook daadwerkelijk gedigitaliseerd worden. De grenzen tussen ICT-beroepen en andere beroepen en tussen sectoren zullen daardoor vervagen.

Een van de aanbevelingen is dat de digitale kennis en vaardigheden van bestuurders en directie en van werknemers omhoog moet. Daarin moet worden geïnvesteerd, vindt CA-ICT. “Een digitale mindset van leidinggevenden op alle niveaus binnen organisaties maakt de implementatie van nieuwe digitale technologieën binnen organisaties mogelijk”, zo valt te lezen in het artikel van AGConnect.

De cijfers van het gepresenteerde arbeidsmarktonderzoek laten zien dat het voor iedereen heel belangrijk is om zijn of haar digitale skills te blijven ontwikkelen. Digitalisering van de arbeidsmarkt betekent dat banen veranderen en dat een aantal beroepen verdwijnt. Door dezelfde digitalisering wordt het echter mogelijk om relatief makkelijk de overstap te maken naar ander werk, met behoud of zelfs toename van salaris. Om de overstap naar ander werk mogelijk te maken, moeten werknemers zich wel (kunnen) blijven ontwikkelen. Daarvoor komen overheid, onderwijs en sociale partners in actie: Leven Lang Ontwikkelen moet de norm worden.