Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Ministerraad stemt in met verplichte elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling is door de minister van Medische Zorg en Sport, Tamara van Ark, ingediend in de ministerraad en aangenomen. Deze wet maakt het verplicht voor zorgverleners om in de toekomst gegevens elektronisch uit te wisselen. Het wetsvoorstel gaat nu door naar de Tweede Kamer.

Deze wet zorgt ervoor dat voortaan gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners verplicht elektronisch moeten gaan verlopen. Zo kan de informatie die nodig is voor de behandeling van cliënten sneller en beter wordt uitgewisseld. Het verzoek voor deze wet kwam uit de zorgsector zelf. Er was behoefte aan regie rondom het versnellen van de elektronische gegevensuitwisseling. Nu gebeurt dat nog op allerlei verschillende manieren, ook vaak nog handmatig, waardoor er een te groot risico is op het verkeerd overnemen van patiëntgegevens.

Zelfde techniek

Om ervoor te zorgen dat elektronische gegevensuitwisseling een succes wordt, is het belangrijk dat alle ict-systemen in staat zijn om met elkaar te communiceren. Het is niet nodig dat alle zorgverleners hetzelfde systeem gebruiken, maar wel dat deze systemen onderling foutloos kunnen communiceren en één taal spreken. De wet voor elektronische gegevensuitwisseling in de zorg moet bewerkstelligen dat dit in de toekomst ook daadwerkelijk wordt gedaan.

Op deze website vind je meer informatie over de wet en de laatste stand van zaken.