Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Meer dan helft ouderen voelt zich niet voldoende digitaal vaardig

De helft van de 55+’ers twijfelt over de eigen digitale vaardigheid, met name het bedienen van de smartphone (62%) en het vinden en beoordelen van informatie (43%) wordt als lastig ervaren. Van de ondervraagden gaf 22% aan Engelse termen lastig te vinden, waardoor ze bang zijn om fouten te maken. 19% is bang onherstelbare fouten te maken door verkeerd te klikken. 4,5% van de mensen tussen de 55 en 65 jaar heeft nooit internet gebruikt. Onder 75-plussers is dat 31.9%.

Profiteren van het internet
Door hun beperkte digitale vaardigheden profiteren mensen van 55 jaar en ouder minder van de positieve kanten van het internet dan mensen onder de 55 jaar. Alleen bij het verwerven van nieuwe kennis en het online kopen van producten zijn de cijfers vrijwel gelijk. Op de gebieden gezondheid (betere beslissingen nemen over gezondheid dankzij online informatie), identiteit (contact hebben met gelijkgestemden met dezelfde interesses) en sociale contacten (met vrienden en familie) benutten ouderen de voordelen van internet niet voldoende.

Ouderen zien het belang van internet wel en kennen de voordelen: 79% vindt dat het onderhouden van sociale contacten makkelijker gaat, onder de 85+’ers vindt zelfs 60% dat het helpt tegen eenzaamheid. Het makkelijker maken van praktische zaken (overheidsdiensten, financiën) wordt door 86% als voordeel aangestipt.

Dit zijn een paar van de resultaten  uit drie onderzoeken naar de digitale vaardigheden van ouderen uitgevoerd door Netwerk Mediawijsheid, Universiteit Twente, SeniorWeb en het Nationaal Ouderenfonds.

De belangrijkste uitkomsten zijn samengevat in een handige factsheet

Bron: Netwerk Mediawijzer