Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Isala: “Digitale vaardigheden voor meer werkplezier en meer aandacht voor de patiënt”

Tijdens de coronapandemie in 2020 kwam het Isala ziekenhuis in Zwolle voor een aantal digitale uitdagingen te staan. Mayella Stremmelaar, adviseur leren en ontwikkelen binnen Isala in Zwolle, vertelt over het pad dat Isala heeft afgelegd op weg naar verbeterde digitale vaardigheden.

Digitale ontwikkeling
Mayella: “Artsen en verpleegkundigen moesten ineens gaan beeldbellen met patiënten en ook werd ‘BeterDichtbij’ vaker ingezet, een applicatie waarmee patiënten op een veilige manier digitaal contact kunnen onderhouden met hun behandelaar. Door de pandemie werden ook de fysieke trainingen geannuleerd en moesten veel werkzaamheden online worden georganiseerd. We merkten dat een deel van de medewerkers moeite had met deze omschakeling. Zowel moeite om de leeractiviteiten te kunnen volgen als überhaupt bij te wonen.” Dit bracht de nodige uitdagingen met zich mee. “Uiteindelijk kwamen we in contact met de coalitie Digivaardig in de zorg. We besloten zelf met een aantal hulpmiddelen van de coalitie aan de slag te gaan. Dit bleek uiteindelijk een goed uitgangspunt.”

Plan in één dag
Eind 2020 heeft Isala een eerste projectplan opgesteld. Mayella vertelt: “Vanuit de eerste projectopzet hebben we in juli 2021 een ‘plan in één dag’-sessie georganiseerd met Suzanne Verheijden van Buro Strakz. De opkomst was heel uiteenlopend: van adviseurs tot leidinggevenden, van medewerkers op de vloer tot de Raad van Bestuur. Verschillende lagen en afdelingen binnen de organisatie hebben meegedacht over een passend programma Digitale vaardigheden binnen Isala. De sessie heeft ons ertoe gezet om uitgangspunten te definiëren. De uitgangspunten die onder andere zijn gedefinieerd zijn: (1) per medewerkergroep vaststellen om welke toepassingen het gaat, wat het beginniveau is en welke eindtermen passen bij de functie (2) leren op maat, vraaggestuurd en continu blijven leren en (3) veel praktische voorbeelden, zoals systemen rond zorgverlening en systemen om geïnformeerd te blijven. Deze uitgangspunten hebben we uiteindelijk getoetst door middel van speeddates met verschillende doelgroepen. Hier hebben we zowel digitaal vaardige als minder digitaal vaardige medewerkers gevraagd naar hun behoeften en voorkeuren.” Het doel dat bij deze uitgangspunten past? Dat is volgens Mayella meer werkplezier en meer aandacht voor de patiënt. “Door het verbeteren van de digitale vaardigheden van alle Isala-medewerkers geven dagelijkse digitale handelingen minder stress. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat medewerkers zich beter kunnen focussen op hun grootste prioriteiten: zorg voor de patiënt.


Mayella (links) en Hillyne (rechts)

Projectleider, werkgroepen en een zelfscan
“Aan de hand van deze uitgangspunten zijn we het project Digitale vaardigheden, dat we nu binnen Isala DigiBeter noemen, verder gaan uitrollen. We zijn op zoek gegaan naar een projectleider en zijn een projectgroep gestart. Mijn collega adviseur leren en ontwikkelen Hillyne (te zien op de foto) was vanaf begin af aan ook onderdeel van deze groep. Bij de projectgroep zijn tevens andere mensen aangesloten die ook gedurende de ‘plan in één dag’-sessie hebben meegedacht. We hebben er bewust voor gekozen om verschillende lagen en afdelingen van de organisatie bij het project te betrekken om het brede draagvlak in de organisatie te optimaliseren.” Daarnaast heeft Isala hard gewerkt aan het beschikbaar maken van de zelfscan voor digitale vaardigheden. “We maken gebruik van de digitale zelfscan die wordt aangeboden door Digivaardig in de zorg. Deze hebben we wel wat bijgeschaafd zodat deze goed van toepassing is op onze medewerkers. We noemen het de digiscan.” Ook beschikt Isala inmiddels over een aantal digicoaches van verschillende afdelingen en met verschillende functies. “We beschikten al over digicoaches voordat we een projectplan hadden. De digicoaches hebben veel meegedacht in de projectopzet.”

Uitdagingen
Het project DigiBeter krijgt steeds meer inhoud en draagvlak. Toch blijven er ook uitdagingen. Mayella legt uit: “Momenteel zijn we druk bezig met het in kaart brengen van alle leermiddelen waar we nu over beschikken, maar ook in de toekomst gebruik van willen maken. Zo gebruiken we bijvoorbeeld de leermiddelen van Digivaardig in de zorg, Noordhoff modules, leermiddelen vanuit de implementatie Office 365/Teams en bestaande handleidingen en trainingen binnen Isala. Maar we moeten ook keuzes gaan maken. Wat willen we gebruiken en wat niet? Hiervoor gebruiken we de digiscan als leidraad: wat zijn de leervragen, welke middelen passen hierbij en hoe maken we passende leerpaden/routes voor medewerkers? Daarnaast zijn we zoekende naar hoe we de koppeling kunnen maken met andere grote projecten binnen Isala, zoals de implementatie van Office 365 en Teams, Samen Veilig digitaal vooruit en Connected Care.”