Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Huisartsenpraktijken halen voordeel uit gezamenlijke trainingen aanbieden – Regionale samenwerking nr. 1/3.

Dit interview is deel van een reeks over regionale samenwerking tussen zorgorganisaties op het gebied van digitale vaardigheden.

Bij zorggroep Stroomz is in 2022 het project digitale vaardigheden gestart, met als doel de digitale vaardigheden van praktijkmedewerkers te verhogen. Projectleider Eline Braam en consulent Joyce Hummel vertellen hoe zij dit hebben georganiseerd.
Foto: Eline Braam (links) en Joyce Hummel (rechts).

Stroomz is een multidisciplinaire regionale eerstelijnsorganisatie die bestaat uit 19 aangesloten huisartsenpraktijken en 10 multidisciplinaire gezondheidscentra in de omgeving Eindhoven. Het is voor de zorggroep van belang dat de praktijken blijven werken aan duurzame huisartsenzorg. De zorggroep ondersteunt daarom de praktijken en centra op verschillende gebieden, waaronder digitalisering. Het verbeteren van digitale vaardigheden is een belangrijk onderdeel hiervan en is ook onderdeel van Stroomz hun meerjarenstrategie, want als de zorgverleners digitaal vaardig zijn kunnen ze effectiever met de systemen werken, maar ook de patiënten makkelijker meenemen in de digitale mogelijkheden en ze hierin motiveren. In 2022 is daarom het project digitale vaardigheden van start gegaan

Eerste acties

Eline Braam is de projectleider van het project digitale vaardigheden. Onder andere Joyce Hummel sloot als consulent bij de projectgroep aan. Joyce heeft eerder in de praktijk gewerkt als doktersassistente en geeft als consulent onder andere advies op het gebied van implementatie en optimale inzet van online diensten in huisartsenpraktijken.

‘De eerste actie die we hebben uitgezet, was vragen aan alle zorgverleners waar ze behoefte aan hadden om hun digitale vaardigheden te verbeteren’, vertelt Eline. ‘We hebben hiervoor een vragenlijst rondgestuurd. Aan de hand van de resultaten hebben we besloten om een trainingsprogramma te ontwikkelen voor de zorgmedewerkers en om een online overzicht te maken van handige trainingen en informatie.’

Trainingsprogramma

‘We hebben online een pagina gemaakt met een overzicht van alle trainingen die we aanbieden’, legt Joyce uit, ‘Zorgverleners van de praktijken kunnen op deze pagina zelf kijken welke training ze willen volgen.’ Op de overzichtspagina vind je online trainingen die Joyce en Eline hebben verzameld van Goodhabitz, een platform dat verschillende e-learnings aanbiedt, maar daarnaast vind je er ook verschillende instructievideo’s van www.digivaardigindezorg.nl en een overzicht van alle andere trainingen die georganiseerd worden.

‘Het is voor de praktijken heel fijn dat er een overzichtspagina is’, zegt Joyce. ‘Omdat we al deze (online) trainingen en video’s hebben gebundeld, wordt het de zorgmedewerkers zo makkelijk mogelijk gemaakt om hun kennis bij te spijkeren.’ Eline bevestigt dit, ‘Omdat wij het voorwerk al gedaan hebben, scheelt dat gewoon tijd en energie bij zorgmedewerkers. Het is een stuk eenvoudiger om een overzicht te kunnen bezoeken, dan op internet instructies te moeten zoeken. Daarnaast zien zorgmedewerkers in het overzicht misschien ook iets waarvan ze nog niet op de hoogte waren en wat wel interessant is!’  

Er wordt naar alle zorgverleners die aangesloten zijn bij Stroomz praktijken en centra via Microsoft Teams gecommuniceerd als er trainingen op de overzichtspagina zijn bijgekomen, of wanneer er trainingen te volgen zijn. Ook zullen er ook digitips gedeeld gaan worden via Teams.

Specifieke trainingen

‘De instructievideo’s gaan voornamelijk over de basis digitale vaardigheden’, zegt Eline. ‘Maar we bieden ook nog specifiekere trainingen aan. Dit zijn trainingen die gaan over applicaties die gebruikt worden, zoals over Medicom en MijnGezondheid.net.’ Deze trainingen kunnen zowel online als op locatie zijn. Na de trainingen wordt er een evaluatieformulier naar de deelnemers gestuurd. ‘Hieruit blijkt dat de trainingen als zeer nuttig worden ervaren door de zorgverleners’, vertelt Eline. ‘Als we van deze trainingen ook passend en interessant materiaal op de overzichtspagina kunnen plaatsen, doen we dat.’

Voor de specifieke trainingen worden uitnodigingen verzonden naar de zorgmedewerkers voor wie de training relevant zou kunnen zijn. ‘We hebben bijvoorbeeld een training “Leidinggeven aan digitalisering’, vertelt Joyce. ‘De uitnodiging hiervoor sturen we dan naar alle leidinggevenden en praktijkmanagers, maar andere geïnteresseerden kunnen altijd deelnemen.’

Leidinggevenden en digitalisering

‘De training “Leidinggeven aan digitalisering” was erg populair’, zegt Eline. Er zijn volgens haar verschillende redenen voor het succes. ‘Allereerst zijn leidinggevenden zoals onder andere praktijkmanagers zich er steeds meer bewust van dat ze iets met de digitale vaardigheden van zorgverleners moeten. We moeten namelijk steeds meer digitaal gaan werken en ook kúnnen werken. De kennis van de training is dus zeer welkom’, legt ze uit. Om medewerkers extra te stimuleren om de training te volgen, is vanuit de zorggroep een financiële vergoeding voor gemaakte uren beschikbaar gesteld om de praktijken te compenseren voor de tijd die medewerkers kwijt zijn aan een training.

In de training voor leidinggevenden worden deelnemers gewezen op de overzichtspagina met online trainingen en video’s. Zij kunnen hun medewerkers, waaronder digistarters, daar naartoe verwijzen. ‘We willen graag dat de leidinggevenden zich ook verantwoordelijk voelen om de zorgmedewerkers digitaal vaardiger te maken’, legt Joyce uit.

De kracht van regionaal samenwerken

Eline en Joyce zien veel voordelen in werken in een zorggroep. ‘Het is het efficiënts om scholing op grotere schaal te organiseren. Praktijken hoeven zelf geen training voor de medewerkers te organiseren en de training hoeft ook maar een keer voorbereid te worden, in plaats van voor meerdere praktijken’, vertelt Eline.

Gezamenlijk trainingen volgen heeft ook als voordeel dat tijdens of na de training ervaringen uitgewisseld kunnen worden tussen deelnemers, wat kennisuitwisseling laagdrempelig maakt. Ook benadrukt Eline de financiële voordelen: ‘Als zorggroep trainingen verzorgen bespaart de praktijken veel geld. Je hoeft als praktijk namelijk niet alleen de kosten van een training op te hoesten, maar we doen dit samen.’ Als laatste vindt de zorggroep het belangrijk om, met oog op de toekomst, naast kennisuitwisseling ook de kennis en vaardigheden te blijven borgen in de organisatie. Als zorggroep bewaken ze dat dit wordt waargemaakt.