Digitaalvaardig in de zorg

Spelvormen

HIS Bingokaart

Hoe goed kan jij met het HIS omgaan? Speel nu de HIS bingo. Heb je alle vinkjes afgestreept? Dan ben je een kei in de basisvaardigheden van het HIS!

downloaden

Quiz - LSP

Weet jij waar het LSP voor staat en wat hiermee gedeeld kan worden?

doe de quiz

Quiz: patiëntendossier overdragen en ontvangen

Hoe draag je als huisarts het patiëntdossier over of ontvang je die?

doe de quiz

Quiz: WID

Weet jij als huisarts hoe je de Wet op de identificatieplicht moet toepassen?

doe de quiz

Websites & apps

Inzien patiëntgegevens

Een beschrijving van de (medische) gegevens en functionaliteiten in het HIS.

bekijk de website

WID

Een huisarts vertelt over de juiste werkwijze rondom WID.

bekijk de website

Dossier overdracht - ZorgMail FileTransfer

In deze handleiding van ZorgMail FileTransfer vind je informatie over inloggen, dossierafhandeling en het ophalen en versturen van bestanden.

bekijk de website

Dossier overdracht - advies van de LHV en KNMG

Het advies van de LHV en KNMG over het overdragen van patiëntendossiers. Hierin vind je alles over toestemming, bewaarplicht, overdracht en casussen uit de praktijk.

bekijk de website

Persoonlijke aantekeningen

Een beschrijving van de (medische) gegevens en functionaliteiten in het HIS.

bekijk de website

Verwerken acties in dossier

Een beschrijving van de (medische) gegevens en functionaliteiten in het HIS.

bekijk de website

Informatie uploaden in dossier

Een beschrijving van de (medische) gegevens en functionaliteiten in het HIS.

bekijk de website

Digitale post verwerken

Een beschrijving van de (medische) gegevens en functionaliteiten in het HIS.

bekijk de website

Delen in dossier onzichtbaar maken

Een beschrijving van de (medische) gegevens en functionaliteiten in het HIS.

bekijk de website

Declareren - LHC declareerwijzer

Aan welke regels moet je je als huisarts houden bij het declareren? En hoe pas je deze regels toe? Je leest het allemaal in de LHV-declareerwijzer (alleen toegankelijk voor LHV-leden).

bekijk de website

Declareren - NZA registreren en declareren

Bekijk ieder jaar de belangrijkste wijzigingen over het registreren en declareren van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg.

bekijk de website

Declareert u op de juiste wijze?

Hoe ga je om met zaken zoals dubbele verrichtingen, buitenlands verzekerden of gemiste contacten?

bekijk de website

E-learning griepvaccinatie SNPG

E-learning waarin alle aspecten van de griep- en pneumokokkenvaccinatiecampagne aan de orde komen. 

bekijk de website

Handleiding NHG - uitvoering griepvaccinatie programma

Schematische toelichting van het griepvaccinatie programma en een kort overzicht van de aandachtspunten.

bekijk de website

Handleiding NHG selecteren en indicaties

Welke groepen komen in aanmerking voor de griepvaccinatie? En hoe selecteer je deze patiënten?

bekijk de website

Verwerken e-consult/e-afspraak/e-medicatie

Een beschrijving van de (medische) gegevens en functionaliteiten in het HIS.

bekijk de website

Verwerken thuismetingen e-learning

Korte e-learning over het gebruik van zelfmetingen met behulp van een portaal en PGO, inclusief voorbeelden van collega’s die hier ervaring mee hebben.

bekijk de website

Verwerken thuismetingen - podcast

Huisarts en CMIO Geert Elbers vertelt over zijn ervaringen met zelfmonitoring en hoe dit een plek heeft gekregen in zijn praktijkvoering.

bekijk de website

Digitale verwijzing zonder ZorgDomein

In deze handleiding vind je alle informatie over het werken met ZorgMail.

bekijk de website

ADEDP

Een beschrijving van de (medische) gegevens en functionaliteiten in het HIS.

bekijk de website

ADEDP - e-learning NHG

In deze e-learning komen alle hoofdzaken uit de NHG-Richtlijn ADEPD aan bod aan de hand van registratiecasuïstiek uit de dagelijkse praktijk. Gratis voor NHG-leden.

bekijk de website
toon meer

Leesvoer

Factsheet Adequate Dossiervorming met het Elektronisch Patiënten Dossier

De Richtlijn ADEPD geeft adviezen voor de methode van verslaglegging: waar en hoe kan 
relevante informatie in het EPD het beste worden vastgelegd.

downloaden

Factsheet contact met je HIS leverancier

Vragen over het gebruik van je huisartsinformatiesysteem (HIS)?
In dit document is per HIS aangegeven waar je informatie kunt vinden

downloaden

Factsheet declareren

In dit document lees je meer informatie over het declareren van zorg door de huisartsenpraktijk. 

downloaden

Factsheet griepvaccinatie selecteren en beoordelen

In deze factsheet staat hoe je patiënten selecteert en beoordeelt voor de griepvaccinatie.

downloaden

Factsheet het LSP vastleggen en verwijderen van toestemmingen

Hierin lees je hoe op welke manieren je toestemming kan krijgen van een patiënt voor uitwisseling van zijn of haar gegevens in het LSP en de patiënt zijn of haar toestemming weer kan intrekken.

downloaden

Factsheet overzichten van indicatoren voor chronische zorg

In dit bestand lees je hoe de meeste gebruikte KIS-sen (VIPLive van Topicus en Coordinate van Philips) de overzichten van indicatoren maken.

downloaden

Patiëntdossier versturen of ontvangen

Als een patiënt van huisarts wisselt, is het voor de continuïteit van de zorg belangrijk dat de 
nieuwe huisarts de beschikking krijgt over zijn of haar medisch dossier. Hoe ontvang of verstuur je het patiëntdossier?

downloaden

Factsheet sneltoetsen HIS

Welke sneltoetsen kun je gebruiken om sneller door het huisartsinformatiesysteem (HIS) te navigeren?

downloaden

Factsheet zelfmetingen verwerken in Bricks Huisarts

In dit document vind je uitleg over het verwerken van zelfmetingen in Bricks Huisarts. Dit 
geeft een indruk van hoe een zelfmeting van een patiënt binnenkomt en zichtbaar wordt. 

downloaden

Factsheet zelfmetingen verwerken in CGM Huisarts

In dit document vind je uitleg over het verwerken van zelfmetingen in CGM Huisarts. 
Dit geeft een indruk van hoe een zelfmeting van een patiënt binnenkomt en zichtbaar wordt.

downloaden

Zelfmetingen verwerken in Medicom

In dit document vind je uitleg over het verwerken van zelfmetingen in Medicom. Dit geeft 
een indruk van hoe een zelfmeting van een patiënt binnenkomt en zichtbaar wordt. 

downloaden

Zelfmetingen verwerken in OmniHis

In dit document vind je uitleg over het verwerken van zelfmetingen in OmniHis. 
Dit geeft een indruk van hoe een zelfmeting van een patiënt binnenkomt en zichtbaar wordt.

downloaden

Zelfmetingen verwerken in Promedico

In dit document vind je uitleg over het verwerken van zelfmetingen in Promedico VDF en 
Promedico ASP. Dit geeft een indruk van hoe een zelfmeting van een patiënt binnenkomt en 
zichtbaar wordt.

downloaden

Factsheet ZorgDomein verwijzing maken

ZorgDomein is het grootste digitale en onafhankelijke zorgplatform van Nederland. Hoe je een ZorgDomein-verwijzing maakt lees je in dit document.

downloaden

Factsheet E-consult

In deze factsheet delen we ervaringen van huisartsen en patienten met e-consulten en vertellen we je hoe je het goed en veilig kunt implementeren. 

downloaden
toon meer

Werkbladen

Werkblad nieuwe patiënt aanmaken of gegevens wijzigen

In dit werkblad staan een aantal opdrachten zodat je kan oefenen met het aanmaken van een 
nieuwe patiënt en het wijzigen van patiëntgegevens in het HIS.

downloaden

Werkblad WID verwerken

WID staat voor Wet Identificatie bij dienstverlening. Door middel van de opdrachten in dit werkblad leer je de WID te verwerken in het HIS

downloaden

Sneltoetsen OmniHIS - Printbaar

Bekijk hier handige sneltoetsen voor OmniHIS.

downloaden

Sneltoetsen Medicom - Printversie

Lees handige sneltoetsen in Medicom. 

downloaden

Filmpjes en vlogs

LSP

Bekijk de toegevoegde waarde van het LSP bij een bezoek aan de huisartsenpost.

bekijk de video

ZorgDomein - zorg regelen en verwijzen

In deze korte video wordt uitgelegd wat ZorgDomein inhoudt.

bekijk de video

ZorgDomein - diagnostisch onderzoek aanvragen

Bekijk de voordelen van het digitaal aanvragen van labdiagnostiek.

bekijk de video

Standaardteksten in het HIS

Wist je dat je makkelijk gebruik kan maken van standaardteksten in het HIS? 

bekijk de website