Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Helpdesk Digitale Zorg voor cliënten

Merlijne Sonneveld

Een plek waar cliënten terecht kunnen met hun vragen over digitale zorg, dat was er nog niet. Tot nu. Diverse zorgorganisaties sloegen de handen ineen en hebben een speciale helpdesk voor zorgafnemers opgericht. Merlijne Sonneveld, manager innovatie bij Amaris Zorggroep en één van de initiatiefnemers: “Ik vind het mooi om te zien dat de zorg hierin zelf de verantwoordelijkheid neemt.”

Digicoaches, i-nurses, digivaardigprogramma’s, learning labs… Er wordt al veel aandacht besteed aan het verhogen van de digitale vaardigheden van zorgprofessionals. Maar hoe zit het met de cliënten en patiënten? Ook zij krijgen steeds meer te maken met technologie in de zorg. Denk bijvoorbeeld aan een online consult, digitale zelfmeetapparatuur, een ‘blended’ psychologische behandeling of inzage in je digitale medisch dossier. Merlijne Sonneveld: “We zien steeds meer dat ook patiënten en cliënten de digitale stap in de zorg willen en moeten maken, maar ze hebben niet altijd voldoende technische kennis. Of er zit bijvoorbeeld angst om met nieuwe tools te gaan werken.”

Veel cliënten gaan nog iedere keer naar het ziekenhuis om hun arts te zien, terwijl dat niet altijd op die manier hoeft. Merlijne: “Het is veel eenvoudiger en efficiënter om dat soort afspraken vanuit huis te doen. Je kan dan kiezen voor ‘blended care’, een combinatie van fysieke en digitale zorg. We willen de mensen echt helpen om meer autonomie en welzijn te verkrijgen waardoor ze makkelijker meegaan in de maatschappij.”

Daarom startte Amaris Zorggroep in samenwerking met huisartsenvereniging GHO-GO, het Zorg Innovatie Huis en Tergooi Ziekenhuis de Helpdesk Digitale Zorg. Een bijzondere samenwerking, aangezien er meerdere sectoren bij betrokken zijn. Merlijne: ‘Vaak zie je dat sectoren los van elkaar met initiatieven komen. Nu doen alle partijen mee, dat is heel goed. Er zit ook geen commerciële partij achter, het is echt vanuit de zorg geïnitieerd.”

Bij de helpdesk kunnen mensen telefonisch of per mail terecht met al hun vragen rondom digitale zorg. Komen ze er bijvoorbeeld niet uit met videobellen of hebben ze hulp nodig bij het gebruik van hun zelfmeetapparatuur, dan kunnen ze contact opnemen en worden ze door studenten en vrijwilligers wegwijs gemaakt. Ook kan er informatie, zoals handleidingen hoe verschillende toepassingen werken, gevonden worden.

Warme begeleiding
De helpdesk wordt vooralsnog bemand door studenten en vrijwilligers. Zij hoeven niet eens direct over bijzonder veel technische kennis te beschikken, vertelt Merlijne. Het belangrijkste is dat de ze de tijd nemen om de vragen in alle rust te beantwoorden. “Cliënten vinden het gebruik van digitale middelen vaak behoorlijk spannend, we zien dat je met warme begeleiding al een heel eind komt.”

Veel vragen die tot nu toe binnenkomen, gaan over het aanvragen van een DigiD, wat nodig is om bijvoorbeeld online contact op te nemen met behandelaars. Ook wordt er veel gebeld over het gebruik van een patiëntenportaal of zelfmeetmiddelen.

Groot succes
Ook al is de helpdesk pas begin juni in het leven geroepen, het lijkt nu al een succes. Via folders die door diverse zorginstellingen worden uitgedeeld, worden de cliënten op de hoogte gesteld van de nieuwe helpdesk. De samenwerking begon met drie partijen, maar elke dag komen er nieuwe aanmeldingen bij. Binnen twee weken hadden zich al tien andere zorginstellingen gemeld. Dat het zo snel zou lopen, had Merlijne zelf ook niet verwacht. “We zien dat de noodzaak herkend wordt. Zeker sinds de coronacrisis gaan de ontwikkelingen in de digitale zorg zo snel, cliënten moeten nu echt meekomen. We kunnen en willen heel veel met digitale middelen in de zorg, maar de randvoorwaarde is en blijft dat de cliënten daarmee echt worden geholpen.”

Het werkelijke succes van digitale zorg hangt volgens Merlijne mede af of de artsen en behandelaars ook echt de overstap maken en samen met hun cliënten de reis aangaan. “We zien dat zeker ook onder de zorgverleners nog stappen gezet moeten worden, dit zal de nodige tijd kosten. We hopen dat met de komst van de helpdesk juist deze interactie tussen zorgverlener en cliënt een mooie impuls krijgt.”