Digitaalvaardig in de zorg

Ggz

EU moet meer investeren in digitale vaardigheden

Het Digital Decade Policy Program van de EU is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat iedereen in 2030 kan deelnemen aan de digitale samenleving in Europa en de vaardigheden heeft om dat te doen. Er zijn hiervoor verschillende digitale doelstellingen en streefcijfers vastgesteld.

Maar het blijkt dat er meer investeringen nodig zijn binnen Europa om deze doelen te behalen voor 2030, onder andere op het gebied van digitale vaardigheden en digitalisering. Zo blijkt slechts 55,6% van de EU-bevolking te beschikken over basis digitale vaardigheden.

Voor ieder land staat in een nationale routekaart de maatregelen beschreven die nodig zijn voor het programma. Vóór 2 december moeten landen hun routekaarten opnieuw bekijken en waar nodig aanpassen om de uiteindelijke doelstellingen te behalen.
Bron: EU moet extra investeren in digitalisering en vaardigheden | ICT&health (icthealth.nl)

Gelukkig zijn we in Nederland al goed aan de slag met digitale vaardigheden in de zorg. Op onze website vind je bijvoorbeeld per sector digitips en zelfscans, voor de gehandicaptenzorg, VVT, GGZ, ziekenhuizen en huisartsenzorg.

Op onze nieuwspagina vind je handige artikelen, tips en interviews. Ook kun je ons volgen op onze LinkedIn-pagina en je inschrijven voor onze nieuwsbrief. Of meedoen met onze gratis (online) bijeenkomsten.