Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Gedrag veranderen en digitale vaardigheden

Afgelopen dinsdag vond de 10de Werkconferentie van Digivaardig in de zorg plaats.
In het voorwoord benadrukte minister Conny Helder het belang van digitale vaardigheden in de zorg. “De zorg slimmer inrichten, met behoud van werkplezier en kwaliteit, is met het toenemende tekort aan zorgmedewerkers steeds belangrijker geworden. Het programma Digivaardig in de zorg is daarbij van onschatbare waarde”.  De volledige video is hier terug te zien.

Toen was het tijd voor de plenaire sessie “Aan de slag met gedrag”. Deze werd gegeven door gedragswetenschapper Leonie Venhoeven.

Ze begon meteen met een aantal praktijkvoorbeelden. Je doet je best om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen met je project digitale vaardigheden en hebt gezorgd voor genoeg en duidelijke communicatie. Je collega’s zijn nu volledig op de hoogte van het belang van digitale vaardigheden op de werkvloer. Ze weten wie ze kunnen benaderen als ze hulp nodig hebben en wat ze wel en niet moeten doen. Maar nog steeds zie je gedrag naar voren komen dat juist níét de bedoeling is. Waarom passen ze hun gedrag niet aan?

Dat komt omdat mensen complexe wezens zijn en niet puur rationeel, legt Leonie uit. Een cruciale stap is om te bedenken waarom mensen doen wat ze doen. Een hele hoop processen die ons gedrag beïnvloeden zijn onbewuste processen. Gelukkig kunnen wij met behulp van kennis over gedrag hier bewuster mee omgaan. Er zijn vijf basisbehoeften die een grote rol spelen in menselijk gedrag, vertelt ze, en wanneer je daar goed op inspeelt kun je werkelijk gedragsverandering realiseren.

Aan welke behoeften moet je denken?

  • Behoefte aan energiebehoud. Mensen hebben, helaas, geen onuitputtelijke energievoorraad. We zijn daarom geneigd om gedrag te vertonen dat het minste energie kost.
  • Behoefte aan verbondenheid. We willen graag deel zijn van een groep.
  • Behoefte aan autonomie. Mensen vinden het fijn om hun eigen pad te kunnen volgen.
  • Behoefte aan een positief zelfbeeld. We zien onszelf graag als een competent en goed mens.
  • Behoefte aan zekerheid. Weten waar we aan toe zijn, vinden we prettig.

Bekijk Leonie’s presentatie om te lezen hoe je voor het verbeteren van digitale vaardigheden op deze behoeften kunt inspelen.

Leonie’s afsluitende tip is om vooral in gesprek te blijven met je doelgroep, uiteindelijk doe je het samen!

Vind je gedrag en gedragsverandering interessante onderwerpen? Dan kun je hier meer over lezen op www.dbgedrag.nl