Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Financieringsmogelijkheden voor digitale vaardigheden in de zorg op een rij

Voor zorgorganisaties die aan de slag willen gaan met digitale vaardigheden, is er een aantal financieringsmogelijkheden. Via deze regelingen is het bijvoorbeeld mogelijk om digicoaches op te leiden of om medewerkers via een cursus te helpen met hun digitale vaardigheden. Hier vind je de verschillende mogelijkheden op een rij:

  • Menzor-subsidie Praktijkleren: via deze subsidie wordt er een knoppencursus voor medewerkers aangeboden. Het trainingsprogramma is bedoeld voor iedereen die (bijna) dagelijks met een laptop, desktop of tablet werkt. Ook kunnen er via deze regeling digicoaches worden opgeleid. Op de website digivit.nl kan je meer informatie over de e-learnings en opleidingen vinden.
  • Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ): Zorginstellingen die zorg leveren op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw), kunnen in aanmerking komen voor subsidie om hun medewerkers te trainen in digitale vaardigheden en zorgtechnologie.
  • Sectorplanplusgelden VG: Dit is een meerjarige subsidie voor werkgevers in de verstandelijk-gehandicaptenzorg. Het is bedoeld om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten, waaronder digitale vaardigheden.
  • Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET): Bedoeld voor aanbieders van zorg en/of ondersteuning die bezig zijn met e-healthoplossingen. Via deze subsidie kan je ook innovatieambassadeurs inzetten die collega’s helpen.
  • Subsidie digicoaches najaar 2020 Zorg voor innoveren: Eind dit jaar komt er een nieuwe subsidie voor het opleiden van digicoaches in zorgorganisatie, waarmee je per organisatie gratis vier digicoaches kunt trainen. Vanaf december kunnen organisaties daar gebruik van maken.