Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Werksessie: Tijdwinst door digitalisering en digitale vaardigheden

15 december 10:30 - 12:00 | Online via Teams

We weten dat het digivaardig worden van zorgprofessionals een belangrijk effect heeft op het zelfvertrouwen, vertrouwen in technologie en het gevoel meer onderdeel te worden van het team. En natuurlijk bijdragen aan de kwaliteit van zorg. Maar wat leveren digitale vaardigheden aan tijdwinst op?

Verslag van de werksessie
Op 15 december organiseerde het programma Digivaardig in de zorg de werksessie ‘Tijdwinst door digitalisering en digitale vaardigheden’. De vraag ‘wat leveren digitale vaardigheden nou op?’ wordt steeds meer wordt gesteld, door bijvoorbeeld financierders, projectleiders en digicoaches. In deze sessie kwamen 4 sprekers aan bod die ieder met praktijkvoorbeelden lieten zien hoe digitale oplossingen en digitale vaardigheden voor tijdsbesparing zorgen.

Mieke Klerkx van Vita Valley presenteerde als eerste de methode ‘Social Return On Investment’ (SROI). Om de waarde van een innovatie te bepalen, kun je volgens Mieke kijken naar 4 aspecten: betere zorguitkomsten, afbuiging kosten, meer kwaliteit van leven en meer werkplezier. Deze SROI gebruik je als gespreksmodel met alle betrokken partijen van de innovatie, zoals de cliënten, zorgverleners en zorgverzekeraars. Samen bepalen zij de waarde van de innovatie. Ze benadrukt wel dat het moeilijk is om waarde te bepalen, soms kan dat namelijk opbrengst zijn in euro’s, soms in opbrengst voor de patiënten of voor het personeel. Heb je nog vragen aan Mieke? Dan kan je haar contacteren via mklerkx@vitavalley.nl.
Bekijk hier haar presentatie.

Hierna kwam Floor Nijs van Arts en Zorg, die huisartsenpraktijken verdeeld door heel Nederland hebben, aan het woord. Floor heeft aan verschillende huisartsassistenten gevraagd welke handeling het meeste tijd kost. Dit bleek de terugkoppeling van telefonische vragen. Wanneer een patiënt belt met een vraag die de assistenten niet meteen kunnen beantwoorden, moesten ze dit overleggen met de huisarts. Vervolgens moesten ze de patiënt weer terugbellen om de terugkoppeling door te geven. Floor heeft een inschatting gemaakt van hoeveel tijd het zou schelen als ze de terugkoppeling aan de patiënt via het digitale patiëntenportaal kan gaan. Floor liep met ons haar uitgebreide berekening door, die uitkwam op een tijdwinst van 129 uur per jaar.
Bekijk hier haar presentatie.

Vervolgens kwam Johan van der Leeuw van Vilans aan bod. Hij startte met een voorbeeld vanuit het rapport Tijdbesparende technologieën van Vilans. Hij vertelde dat ze bij Vilans de waarde van een zorginnovatie bepalen aan de hand van de ‘Waardewaaier-methodiek’. Deze methodiek bestaat uit 12 stappen. De eerste stap is het opstellen van een effectenkaart. Hierin wordt de toegevoegde waarde systematisch weergegeven. Een effectenkaart wordt samen met mensen uit de praktijk gemaakt, zoals digicoaches en innovatiemedewerkers. Samen bepalen ze wat ze verwachten dat het effect van de innovatie op de korte termijn en de lange termijn zal zijn. Daarna doorloop je verschillende stappen uit de waaier. Johan gaf vervolgens twee voorbeelden van situaties waarbij zorgtechnologie voor tijdsbesparing heeft gezorgd. In het eerste voorbeeld is bij thuiswonende cliënten een medicijndispenser ingezet. De dispenser leverde de zorgverlener per maand circa 10 uur tijdwinst op. Het tweede voorbeeld ging over slim incontinentiemateriaal, hier werd op verschillende fronten tijdsbesparing gerealiseerd, waaronder minder aantal verschoningen en minder controles.
Bekijk hier zijn presentatie.

Als laatste kwam Suzanne Verheijden aan het woord. Zij berekende de tijdwinst die het oplevert als een begeleidster in de gehandicaptenzorg een computercursus volgt waardoor ze net zo snel kan rapporteren als haar collega’s . Dat zou ongeveer 100,8 uur per jaar schelen. Een ander voorbeeld was een doktersassistente die elke dag Word-documenten naar pdf om moest zetten. Omdat de assistente niet wist hoe het anders kon, deed ze dit door het Word-document te printen, te scannen, naar zichzelf te mailen en als pdf op te slaan. Suzanne benadrukte dat er dus vaak nog veel winst te behalen valt door digitaal vaardiger te worden.
Bekijk hier haar presentatie.

Jullie voorbeelden

Na de presentaties, werden er breakoutrooms gemaakt waarin deelnemers in kleine groepjes konden praten met elkaar. We hadden alle groepjes gevraagd 3 vragen te beantwoorden en de antwoorden in de chat te zetten. Deze drie vragen waren:

1. Heb jij voorbeelden van berekeningen tijdwinst die je kunt delen?
Een aantal voorbeelden uit de chat waren: “Inzet Vital Signs monitor, inzet Compaan door team Digitale Zorg, inzet MijnDigitaleWerkplek (Office365).” Daarnaast “AEZ – berekening overlegjes. Isala – multi moment opname (meetbaar maken wat verstoring oplevert bij vpk). Hebben app (mmo) hiervoor ingezet. Handige tool om je BC te vullen. Geeft betere indicatie dan zelfinschatting.”

2. Welke berekening zou kansrijk zijn om te maken voor jouw organisatie?
Een aantal antwoorden uit de chat hierop waren: “Kijken naar terugkoppeling van lab uitslagen via het portaal. Nu worden alleen uitslagen gedeeld zonder terugkoppeling van huisarts. Veel tijdsbesparing als terugkoppeling ook gelijk gedeeld wordt. Berekening rondom winst verbeteren digitale vaardigheden. In beeld krijgen waar zorgverleners met beperkte digitale vaardigheden vastlopen à waar is winst te behalen. Wat kost nou de meeste tijd/waar zit dat dan precies in. Algemeen: meer kwalitatieve interviews doen, waar loop je nou tegenaan. à gedetailleerde vragen stellen.” en “Single Sign on bij meerdere programma’s, E-Consult i.p.v. telefonisch consult, beeldbellen door huisartsen (ook na corona).”

3. Hoe kunnen we landelijk kennis delen en borgen op dit thema?
Hier werd onder andere op geantwoord: “Landelijk delen van kennis. Balans tussen digitalisering op maat bij een praktijk vs landelijk kennis delen. Momenten om ervaringen uit de delen zijn essentieel. Met elkaar in contact komen kan helpen om projecten beter op te zetten en geleerde lessen in te zetten. Bijvoorbeeld door een kijkje in de keuken te nemen bij iemand die al werkt met dezelfde innovatie.”

Deze sessie terugkijken
Wil je deze sessie terugkijken? De opname vind je hier terug.