Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Help de welzijnssector voldoende digivaardig te maken!

20 januari 10:45 - 12:15 | Teams

In deze bijeenkomst gaan we onderzoeken waar de welzijnssector behoefte aan heeft op het gebied van digivaardigheid.

Elke zorgprofessional krijgt tegenwoordig te maken met digitale toepassingen, ook in welzijn. Dat vraagt digitale vaardigheden van de medewerkers. Vaardigheden die niet altijd in de opleiding zijn meegegeven en die niet iedereen even makkelijk oppakt, maar die wel nodig zijn voor het geven van goede zorg.

De coalitie Digivaardig in de zorg
De laatste jaren heeft de coalitie Digivaardig in de zorg veel gedaan aan de bewustwording en concrete ondersteuning van digitale vaardigheden in de zorg.

Voor de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg (vvt), de ggz en de ziekenhuizen is het afgelopen jaar een kennissite ontwikkeld met een zelftest en leermiddelen: www.digivaardigindezorg.nl. Op 19 november lanceerde we daarnaast een zelftest voor huisartsen.

Ook is er een zelftest voor managers, is het concept digicoach uitgewerkt en wordt er allerlei ondersteunend materiaal geboden voor zorginstellingen die een project digitale vaardigheden starten. In werkgroepen, appgroepen en tijdens werkconferenties ontmoeten deelnemers elkaar. Partijen als VWS, VGN, ActiZ, CAOP, RegioPlus, GGZ Nederland en MBO Raad zijn betrokken.

Welzijn aansluiten
Ook in de welzijnssector zijn digitale vaardigheden een knelpunt. We hebben al van verschillende organisaties gehoord dat ze graag willen aansluiten bij het programma Digivaardig in de zorg. We onderzoeken of we dat we in 2021 kunnen realiseren.

We nodigen je van harte uit hierover mee te denken tijdens een van onze bijeenkomsten. Op de bijeenkomst zullen we ingaan op de vragen:

  • Hoe digivaardig is jouw sector? Waar zitten knelpunten?
  • Wat is er nodig om de digitale vaardigheden van medewerkers in jouw sector te vergroten?
  • Welke functiedifferentiatie moeten we hanteren voor een zelftest?
  • Hoe gaan we dat aanpakken?