Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Espria wil een sfeer creëren waarin medewerkers van elkaar leren 

Wil je je digitale vaardigheden verbeteren? Wees dan niet bang om een ander om hulp te vragen. Dat is één van de boodschappen die Espria uitdraagt in haar communicatie.

Espria vindt het belangrijk dat alle medewerkers voldoende digitaal vaardig zijn om hun functie goed te kunnen uitoefenen, nu en in de toekomst. Daarbij wil Espria duidelijk maken dat medewerkers zich niet hoeven te schamen als hun digitale vaardigheden (nog) te wensen overlaten. “We laten zien dat echt iedereen wel iets te leren heeft op digitaal gebied. Zo delen we regelmatig vlogs of andere voorbeelden uit de praktijk. Bijvoorbeeld van een directeur van wie de kennis van Word niet optimaal was en een medewerker die problemen had met inloggen in het personeelssysteem”, vertelt Chantal Bosman, online adviseur bij Espria. “Ook benadrukken we dat je altijd om hulp mag vragen. Aan je collega, je manager, een digicoach of aan één van de medewerkers van de ICT servicedesk – zij hebben onlangs een training Digi(v)aardig gevolgd en helpen graag. Zo creëren we een sfeer waarin medewerkers zich vrij voelen om te leren en waarin we klaar staan voor elkaar.”

Van en met elkaar leren
Espria is een zorgconcern dat bestaat uit verschillende zorgorganisaties, met in totaal 17.000 medewerkers. “Al onze zorgorganisaties hebben eigen communicatieprofessionals”, vertelt communicatieadviseur Marlies Wanders. “Op een aantal onderwerpen werken wij steeds intensiever samen. Dit doen wij onder andere op het gebied van digitalisering, binnen het programma Digitaal aan Zet. Daar valt het project ‘Digitale vaardigheden’ ook onder.” Espria produceert voor dit project niet alleen communicatiemiddelen voor de zorgorganisaties, maar faciliteert bovendien dat zij hun kennis en materialen delen. “Op deze manier zorgen we ervoor dat we steeds meer van en met elkaar gaan leren.”

Links: Marlies Wanders, communicatieadviseur Espria en rechts: Chantal Bosman, online adviseur Espria.

Nadruk op de voordelen
In haar communicatie-uitingen legt Espria de nadruk op dat digitaal werken leidt tot meer werkplezier en minder werkdruk. “Hoe fijn is het bijvoorbeeld als je sneller klaar bent met je administratie, dankzij een handig hulpprogramma?”, zegt Chantal. Door vooral te focussen op de voordelen van online tools, wil Espria medewerkers extra stimuleren om met het versterken van hun digitale vaardigheden aan de slag te gaan. “Daarbij benadrukken we dat niet iedereen alles hoeft te weten. Het hangt van je functie af welke systemen en toepassingen je nodig hebt en wat je dus op digitaal gebied moet kennen en kunnen.”

Zelfscan op maat
Momenteel ontwikkelt Espria verschillende varianten van een Zelfscan. De Zelfscan van de landelijke coalitie Digivaardig in de zorg wordt hiervoor als basis gebruikt. “Afhankelijk van het werk dat iemand doet, heeft hij of zij bepaalde digitale vaardigheden nodig; de Zelfscan stemmen we daarop af”, legt Chantal uit. “Medewerkers kunnen straks zo’n op maat gemaakte scan invullen om inzicht te krijgen in hun eigen digitale vaardigheden en op basis daarvan zelf leerdoelen stellen.”

De ambitie is dat het thema ‘digitale vaardigheden’ blijvend aandacht krijgt, bijvoorbeeld tijdens jaargesprekken. “Niet om medewerkers hierop te beoordelen, maar om samen open te kijken: welke digitale competenties kun je nog verbeteren? En hoe kunnen we je helpen deze bij te spijkeren?”, aldus Chantal.

Crossmediale aanpak
Espria vindt het belangrijk dat de communicatie rondom digitale vaardigheden alle medewerkers bereikt én laagdrempelig is. “Het werkt heel goed om verschillende communicatiemiddelen in te zetten. Niet alleen digitale nieuwsbrieven, maar ook bijvoorbeeld papieren posters en flyers en uitleg via de teamleiders”, zegt Marlies. “Juist mensen die digitaal niet zo vaardig zijn, pikken berichtgeving niet op als je deze alleen maar verspreidt via onlinekanalen.”

Espria maakt zoveel mogelijk gebruik van de middelen, tips en tools van Digivaardig in de zorg. Chantal: “De kennis vanuit dit platform én de onderlinge uitwisseling binnen Espria zijn zeker van toegevoegde waarde voor het ontwikkelen van de digivaardigheid van onze medewerkers.”

De volgende organisaties zijn onderdeel van Espria: Evean, Icare, Icare Jeugdgezondheidszorg, GGZ Drenthe, De Trans, Zorggroep Meander en Zorgcentrale Noord.