Digitaalvaardig in de zorg

Voor docenten

Docenten

Wat speelt er in het mbo zorgonderwijs?

Marianne Gardien, beleidsadviseur bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport bij de Mbo-raad neemt ons mee in de ontwikkelingen binnen het mbo m.b.t. digitale aspecten van werken in zorg en welzijn.  

“Landelijk streven we ernaar om de mbo-opleidingen goed aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van digivaardigheid en zorgtechnologie. 

Dit past bij de ambitie van de bedrijfstakgroep ZWS om een bijdrage te leveren vanuit de kracht van het mbo aan de missies van het Ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn (VWS), waarin inzetten op gezondheid, preventie en gebruik maken van zorgtechnologie waar mogelijk, belangrijke speerpunten zijn. 

De leden van de bedrijfstakgroep Zorg, welzijn en sport zetten daarvoor verschillende activiteiten in. We organiseren hiervoor brede bijeenkomsten. In de overleggen van de onderwijsclusters zetten we inzet van zorgtechnologie en digivaardigheid op de agenda. We organiseren kennisdelings- en inspiratiesessies voor de leden. We streven ernaar te realiseren dat het landelijke netwerk ten dienste van de activiteiten in de regio staat. 

Op landelijk niveau is de Mbo-Raad/btg ZWS lid van de stuurgroep Digivaardig in de zorg en hebben we bij het programma Digivaardig in de zorg een actieve werkgroep onderwijs. We zijn deelnemer aan de kerngroep sociale- en technologische innovatie. Deze kerngroep is onderdeel van het programma van VWS: toekomstbestendige arbeidsmarkt zorg en welzijn. 

Bij het onderhoud van de kwalificatiedossiers zorgen we verder dat we onze inhoudelijke bijdrage leveren, samen met de werkgevers- en werknemersgeledingen. Zo hebben we recent meegekeken in de actualisatie van de verantwoordingsinformatie van de kwalificatiedossiers Verzorgende IG en mbo-verpleegkundige. Uiteraard is daarbij gelet op de actualiteit van vereiste digi- en techvaardigheden.”