Digitaalvaardig in de zorg

Voor docenten

Docenten

Update werkgroep Onderwijs

Vrouw loop trap omhoog

De werkgroep Onderwijs is de afgelopen paar maanden stevig in de steigers gezet. De kerngroep is uitgebreid en bestaat nu uit Jolanda van Til, Astrid de Witte, Hilde Meijs, Anne-mie Sponselee, Sjors Groeneveld, Job van ’t Veer en Maaike Heijltjes.

De activiteiten die nu op stapel staan:

  • In samenwerking met het Actie Leer Netwerk  is er een mbo-hbo-netwerkkaart sociale en zorgtechnologie gemaakt waarvan nu de conceptversie klaar is en gecontroleerd wordt door betrokkenen.
  • Een groepje docenten werkt aan de uitbreiding van het V-model dat in kaart brengt welke digitale competenties studenten op elk niveau nodig hebben. Het doel is om een model te ontwikkelen dat de basis kan vormen voor alle curricula, mbo en hbo. In januari is de eerste opzet gepresenteerd tijdens de openingsmanifestatie van de e-healthweek. In oktober organiseren we een webinar over dit model om het te presenteren en feedback te verzamelen om het verder te verbeteren.
  • We zijn ook de mogelijkheid aan het verkennen om een servicedocument digitale vaardigheden te maken  voor bij de kwalificatiedossiers in het mbo waarin handvatten worden geboden om meer invulling wordt gegeven aan technologie en digitale vaardigheden. Hierbij trekken we samen op met Noordhoff Health. We zijn contacten aan het leggen met relevante organisaties om dit op te kunnen pakken.

Wil je op de hoogte blijven van de werkgroep Onderwijs en uitgenodigd worden voor bijeenkomsten? Stuur een mail naar Maaike Heijltjes via info@digivaardigindezorg.nl en zorg natuurlijk dat je bent aangemeld voor de nieuwsbrief voor docenten (www.digivaardigindezorg.nl/docenten)