Digitaalvaardig in de zorg

Voor docenten

Docenten

Health Noord richt zich op inzet van technologie in ouderenzorg

Sinds dit najaar is in Noord-Nederland het ecosysteem Health Noord actief. Dit 4-jarige groeifonds programma – waarmee 20 miljoen is gemoeid- is gericht op het beschikbaar houden van de ouderenzorg door de inzet van technologie. Het ecocysteem verbindt reeds bestaande Noord-NederlandsePPS-en op dit thema, zoals TZA Drenthe en Groninge en Anders Werken in de Zorg Friesland.

Met de extra groeifondsmiddelen vanuit Health Noord, kan de samenwerking tussen zorginstellingen, kennisinstellingen en ook het MKB worden versterkt. Het ecosysteem bestaat uit ongeveer 100 partijen: alle Noord-Nederlandse MBO- en HBO-instellingen, bijna 60 zorgorganisaties en ruim 30 MKB’ers in deze brede regio.

De activiteiten richten zich voor een belangrijk deel op LLO, waaronder het scholen van zorgprofessionals in hun digivaardigheden en het MKB in het gebruikersvriendelijke en vraaggestuurd ontwikkelen.  Ook wordt– meer op strategisch niveau- ingezet op het ontwikkelen van implementatievaardigheden. Hier vinden al de nodige activiteiten plaats, zoals leernetwerken, symposia, leergangen. Om het leerrendement verder te vergroten en passend te maken in de huidige tijd van schaarste, zullen aanvullende leermiddelen- en routes worden ontwikkeld. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van simulatieleren, serious gaming en micro-learning.

Deze ontwikkelingen betekenen ook het nodige voor het onderwijs: een intensievere samenwerking tussen zorg, MKB en onderwijs moet leiden tot talentontwikkeling, (meer) curriculumvernieuwing en vergt bovendien andere vaardigheden van docenten en studenten. Ook daar biedt Health Noord veel ruimte voor.

Hierin ligt een logische verbinding met werkgroep Onderwijs van Digivaardig in de Zorg: de activiteiten vanuit onze werkgroep helpen de ambities in het Noorden. Andersom zullen er zonder twijfel interessante leermiddelen en voorbeeld uit de (onderwijs)praktijk ontstaan die landelijk gedeeld kunnen wordt via onze werkgroep Onderwijs.

Meer weten? Klik hier.