Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Digivaardig in de zorg in 2020: een terugblik

highlights Digivaardig in de zorg 2020

Er zijn in 2020 stevige stappen gezet om te zorgen dat iedereen in de zorg voldoende digivaardig is om nu én in de toekomst goede zorg te verlenen:

– Zorgsectoren: gehandicaptenzorg, ouderenzorg, ggz, ziekenhuizen en huisartsen zijn bezig met de digitale vaardigheden van medewerkers. Ze gebruiken zelftesten, leermiddelen, projectmaterialen en bezoeken bijeenkomsten.

– Landelijk: Minister Tamara van Ark benoemde het belang van digitale vaardigheden in de zorg en ze opende een subsidie voor 1000 digicoaches

– Regio: Een groot deel van de regionale werkgeversorganisaties is actief aan de slag gegaan met digitale vaardigheden in de zorg.

Bekijk in dit overzicht hoe de coalitie Digivaardig in de Zorg daar in 2020 hard aan heeft meegewerkt. We wensen iedereen een prachtig 2021 en gaan door met het ondersteunen van deze beweging!