Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Digitalisering bij Dimence Groep: ‘Je moet de harten van de medewerkers winnen’

Tinie Hendriks

“Een digitale revolutie ontketenen”, de ambitie van het project DGConnected van ggz-organisatie Dimence Groep is niet gering. De belangrijkste verandering die Dimence Groep wil bereiken zit echter niet zozeer in de techniek en systemen, maar vooral in de hoofden van de medewerkers, vertelt Tinie Hendriks. Tinie is directeur bedrijfsvoering bij Transfore, de forensische tak van Dimence Groep. Daarnaast heeft ze op niveau van de hele Dimence Groep de digitale portefeuille in haar bezit.

Meer regie voor de cliënt
Technologie heeft de ggz veel te bieden, daar is Tinie van overtuigd. “Met digitale behandeltrajecten, persoonlijke gezondheidsomgevingen en andere digitale portalen krijgt de cliënt meer zelf de regie over zijn behandeling. Hij krijgt een sterkere positie, meer gelijkwaardig aan de behandelaar. Digitalisering geeft cliënten ook meer flexibiliteit: ze kunnen zelf hun afspraken inplannen en de behandeling volgen op een tijd die hen uitkomt, of ze kunnen zelf bepalen wanneer ze hulp nodig hebben in plaats van een vooraf gepland gesprek. Ook is het digitaal makkelijker om in een vroeg stadium steun te krijgen van een ervaringsdeskundige of gebruik te maken van apps. Je geeft cliënten die dat willen meer mogelijkheden, en er is zeker een grote groep cliënten die dat wil!”

Enthousiasmeren en stimuleren
Het digitaliseringsproject van Dimence Groep gaat meer over enthousiasmeren en stimuleren dan over de techniek en bedrijfsvoering. Verplichten werkt niet, vindt Tinie. Het gaat erom dat medewerkers met technologie willen werken. Het is vooral een gedrags- en cultuurverandering. Maar hoe bereik je die verandering? “Er is heel veel aandacht nodig voor de toegevoegde waarde van technologie. Wat levert het op voor de cliënt? Wat heb je eraan als behandelaar? Op die manier kun je de intrinsieke motivatie bij de medewerkers aanboren.”

Tijdens sollicitaties en inwerkprogramma’s maakt Dimence Groep nieuwe medewerkers duidelijk dat het beleid van de organisatie ‘digitaal tenzij’ is. “Zo brengen we het meteen tussen de oren. Natuurlijk zijn er behandelingen die niet (deels) op afstand kunnen, bijvoorbeeld klinische opnames, maar ook daar zijn technologische mogelijkheden.”

Focus op de mensen die willen
Vanzelfsprekend zijn niet alle medewerkers en cliënten even digitaal vaardig of even enthousiast over digitale technologie. Een grote groep medewerkers van Dimence Groep pakt het heel goed op, maar een deel heeft er moeite mee. “Behandelaren zijn helemaal opgeleid in het voeren van face-to-face gesprekken. Digitaal werken vergt een heel andere aanpak. Niet alleen wat betreft techniek, maar ook in hoe je je tot de cliënt verhoudt.”

Cliënten kunnen binnenkort ondersteund worden bij het beeldbellen door een speciale servicedesk die de vrijwilligersorganisatie aan het opzetten is. Voor de medewerkers heeft Dimence Groep heeft, naast een goede servicedesk ICT, elf digicoaches aangesteld. De servicedesk lost acute problemen op, de digicoaches helpen medewerkers om zich verder digitaal te ontwikkelen, bijvoorbeeld bij het beeldbellen of het werken in Teams. Digicoaches zijn ook ambassadeurs van technologie: ze proberen medewerkers en teams te enthousiasmeren en mee te krijgen. Maar Tinie wil niet al te veel energie steken in de mensen die nog niet mee kunnen en willen. “Ik vind dat je moet focussen op de mensen die willen en die maar een kleine stimulans nodig hebben om met digitale toepassingen aan de slag te gaan. Ik wil hun positieve houding stimuleren en faciliteren. Je ziet dat het enthousiasme zich dan vanzelf verspreidt. Daardoor gebeurt er bij ons al heel veel digitaal.”

”Een ander knelpunt is dat sommige cliënten en medewerkers hun ICT-infrastructuur thuis niet op orde hebben: de verbindingen en devices die ze beschikbaar hebben voldoen niet om goed digitaal te werken. “Daarin moeten we meer investeren”, vindt Tinie, “maar dat kunnen we niet alleen. Dat moeten we samen met partners doen, bijvoorbeeld gemeentes, zorgverzekeraars of bedrijven als KPN.”

Ruimte om fouten te maken
Het management van Dimence Groep probeert een klimaat te creëren waarin geleerd mag worden; waarin fouten mogen worden gemaakt en er tijd is voor reflectie. Tinie: “Door de enorme productiedruk in de ggz is het niet altijd makkelijk te organiseren, maar het is belangrijk om mensen de ruimte te geven om te experimenteren.”

Op dit moment is het de uitdaging om alle initiatieven die de medewerkers in die experimenteerruimte ontwikkelen bij elkaar te houden, vertelt Tinie. “Hoe zorg je dat mensen niet allemaal zelf het wiel uitvinden? Hoe zorg je dat ze ook van elkaar leren? Ook voor ons als management is digitalisering een proces waarin we continu blijven leren.”

Samen met Digivaardig in de zorg
DGConnected is sterk verbonden met het programma Digivaardig in de zorg. “We vinden het heel belangrijk dat er geen dingen dubbel gebeuren. We hebben natuurlijk ons eigen programma en onze eigen ambities, maar we proberen daar zoveel mogelijk vanuit samenwerking vorm aan te geven. We maken gebruik van wat er al is en willen ook delen wat wij ontwikkelen. Want uiteindelijk zullen we het samen moeten doen.”