Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

Digitale geletterdheid heeft ook in het onderwijs structureel aandacht nodig

Digitale vaardigheden op de werkvloer begint in het onderwijs. Monitors Digitale Geletterdheid primair en voortgezet onderwijs 2021 blijkt dat digitale geletterdheid zowel in het voortgezet als primair onderwijs structureel meer aandacht moet krijgen.

De Vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bespreekt vandaag, 3 november, de actualisatie van de kerndoelen en examenprogramma’s in het primair en voortgezet onderwijs. Morjolein Bonthuis, adjunct-directeur van ECP, spreekt een duidelijke boodschap: ‘Structurele aandacht voor digitale geletterdheid is nodig, zodat alle kinderen gelijke kansen krijgen om digitale vaardigheden aan te leren en daar nu en in de toekomst de vruchten van te plukken.’

Wat is digitale geletterdheid?
Digitale geletterdheid is een combinatie van vier vaardigheden die je nodig hebt om je in de digitale samenleving staande te houden en jezelf te ontwikkelen. Het gaat om: ICT-basisvaardigheden, computational thinking, informatievaardigheden en mediawijsheid. Dit jaar werd de digitale geletterdheid in het primair onderwijs voor de tweede keer gemeten en in het voortgezet onderwijs voor het eerst. Het blijkt dat twee derde van de docenten in het primair onderwijs de noodzaak om leerlingen (verder) digitaal geletterd te maken (zeer) groot vindt. In het voortgezet onderwijs onderschrijft maar liefst 86% van de docenten deze urgentie. Ondanks het ontbreken van een verplichting om dat te doen besteden de meeste leraren nu al aandacht aan digitale geletterdheid.

Digitale geletterdheid en achterstandsleerlingen
Om mee te doen in de samenleving is digitale geletterdheid voor iedereen belangrijk. Leerkrachten geven de digitale geletterdheid van leerlingen op de basisschool gemiddeld een 6,0 en in het voortgezet onderwijs een 5,5 (op een schaal van 0 tot 10). Daarentegen scoren scholen met 75% of meer achterstandsleerlingen* in het primair onderwijs gemiddeld een 5,1 voor digitale geletterdheid. In het voortgezet onderwijs ligt de gemiddelde score bij deze kinderen nog lager: 4,1.

Aanpassing in het curriculum?
November is een belangrijke maand voor de actualisatie van het curriculum in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De wetenschappelijke curriculumcommissie heeft inmiddels adviezen uitgebracht aan Arie Slob, demissionair minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s. Onder meer over digitale geletterdheid in het onderwijs. Op 3 november bespreekt de Vaste commissie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap die adviezen in de Tweede Kamer met de Curriculumcommissie, daarna wordt wellicht duidelijk wanneer de actualisatie plaatsvindt.

Wil je meer informatie? Lees dan hier verder.

* Een achterstandsleerling is een kind van ouders die een laag opleidingsniveau hebben. Deze definitie is vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.