Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

“Digitaal vaardig zijn is de ruimte durven nemen om jezelf te verbeteren”

Vorig jaar september is Middin van start gegaan met het project digitale vaardigheden. Met een team van ongeveer 20 medewerkers van verschillende disciplines (HR-adviseurs, bestuursleden, projectmedewerkers, zorgmedewerkers enzovoort) werd er gekeken naar wat er nodig was aan zowel mankracht als budget, om het project digitale vaardigheden draagvlak te geven binnen de organisatie. Marie-José Redeker, adviseur communicatie & innovatie bij Middin, vertelt over de weg die de organisatie inmiddels heeft afgelegd in het project digitale vaardigheden.

Van kleinschalig naar meer draagkracht
Marie-José: “Ik was al langer bekend met het project digitale vaardigheden. In eerste instantie heb ik het geprobeerd op de agenda te krijgen, maar dit kreeg niet genoeg draagkracht binnen de organisatie.” Uiteindelijk heeft Middin voor de plan in één dag sessie gekozen. Aan de hand van een plan-in-één-dag sessie, begeleid door Suzanne Verheijden, werden de eerste plannen gesmeed om de digitale vaardigheden van de medewerkers van Middin naar een hoger niveau te tillen. “Digitale ontwikkelingen spelen een steeds grotere rol in het zorglandschap. De zorgverlener van de toekomst heeft steeds meer kennis nodig van digitale vaardigheden. En deze kennis is er bij een deel van onze medewerkers nog niet.” Ook de krapte op de arbeidsmarkt was voor Middin een belangrijke aanleiding om te starten met het project digitale vaardigheden. “Innovatie en digitale ontwikkelingen moeten echt aangejaagd worden. Je kunt niet blijven doen wat je altijd al deed. Niet alleen om de organisatie verder te ontwikkelen, maar ook om jezelf te profileren als aantrekkelijke werkgever.”


Marie-José Redeker, adviseur communicatie & innovatie bij Middin

Van start op twee locaties
Na de plan in één dag sessie heeft Middin een projectgroep opgezet en hebben ze de eerste twee digicoaches opgeleid en ingezet om een pilot te draaien op twee verschillende locaties. Marie-José: “Deze pilot was een succes. Een belangrijk inzicht dat we als projectgroep hebben opgedaan, is dat het noodzakelijk is dat zorgmanagers van locaties zelf enthousiast zijn over het project en medewerkers stimuleren om tijd en ruimte vrij te maken voor het verbeteren van hun digitale vaardigheden. ” Marie-José kijkt vol goede moed vooruit. “Aan het eind van april is het doel om deze digicoaches aan te bieden op 24 verschillende locaties. Daarna volgen alle andere locaties en teams van Middin. ”

Communicatie
Hoe heeft communicatie bijgedragen aan het traject digitale vaardigheden binnen Middin? Marie-José: “Communicatie heeft niet alleen maar te maken met middelen. Voornamelijk gedurende dit project hebben we  gezien dat er een belangrijkere basis ten grondslag ligt aan verandering: organisatiecultuur. Door de dialoog aan te gaan in plaats van alleen te zenden is de organisatie steeds beter in staat mee te bewegen met de nieuwe ontwikkelingen. Door uit te vragen waar medewerkers baat bij hebben op het gebied van de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden, kunnen  we als organisatie beter inspelen op verschillende behoeften. Natuurlijk hebben we informatie beschikbaar gesteld op intranet waarin we verwijzen naar de juiste informatie, en krijgt deze ‘digitale tegel’ gedurende het traject steeds meer vorm. Maar het project digitale vaardigheden vraagt ook om een verandering: een andere mindset: begrijpen dat je het niet voor een ander doet maar voor jezelf. Deze verandering kunnen we realiseren door medewerkers het gevoel te geven dat ze voldoende ruimte krijgen binnen de organisatie om te leren en te ontwikkelen, zich veilig voelen binnen het team en de zorgmanagers het belang van digitale vaardigheden benadrukken in hun communicatie.”

Gebruik maken van wat er al is
Hoe is Middin omgegaan met hobbels op de weg? Marie-José: “Als projectteam ga je een proces in. Er is gelukkig veel informatie uitgewerkt en beschikbaar gesteld. Kijk bijvoorbeeld naar de website van Digivaardig in de zorg of Mediawijsheid. De grote lijnen kunnen we overnemen, maar de kleine details: daar moet je als organisatie zelf achter komen. Wat heeft een team nodig en hoe kun je hier zo goed mogelijk op inspelen? Digitaal vaardig zijn betekent niet dat je alles moet kunnen, sluit Marie-José af. “Digitaal vaardig zijn is de ruimte durven nemen om jezelf te verbeteren.”