Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

 ‘Als de praktijk digivaardiger wordt, dan moet het onderwijs wel mee’

De MBO Raad zit in de initiatiefgroep van deze kennissite digivaardigindezorg.nl. Waarom vindt de MBO Raad dit programma zo belangrijk? Beleidsadviseur Tineke Snel vertelt.

Tineke ging bij de MBO Raad werken met een missie: het stimuleren van de samenwerking tussen onderwijs en beroepspraktijk. Meer dan 20 jaar werkte ze bij ROC’s waarvan de laatste 10 jaar in het zorgonderwijs. Daar raakte ze ervan doordrongen dat opleiden in de praktijk, bijvoorbeeld met praktijkroutes, de beste aanpak is. “Ik zie dat het onderwijs middenin een omslag zit naar meer vanuit de praktijk werken. Ik wilde heel graag op beleidsniveau meewerken aan die omslag.”

Waarom ben je zo’n voorstander van in de praktijk opleiden?
“Omdat de kennis van de praktijk in de instellingen zit, meer dan bij de docenten. Ook ervaren studenten meteen hoe het is om in de praktijk van de zorg te werken. Zij ontwikkelen zo veel eerder een goede beroepshouding en ontdekken sneller of de zorg wel of niet wat voor hen is.”

“Het betekent wel wat voor de zorginstellingen. Ze moeten een actieve rol spelen in de opleidingen. Dat moet je wel organiseren, dat geeft extra druk. Maar het levert ook wat op: het geeft een andere dynamiek om veel jonge studenten in huis te hebben die leren en werken in de praktijk combineren. Studenten en medewerkers leren veel van elkaar.

Waarom steunt de MBO Raad het programma digitale vaardigheden?
“Als dit opgezet wordt voor zorgverleners, waarom dan niet voor toekomstige zorgmedewerkers en hun docenten? Ik zag meteen dat dit een belangrijk programma is, wij geven hier als landelijke partij graag een podium aan. Als de praktijk digivaardiger wordt, dan moet het onderwijs wel mee zodat instromende zorgmedewerkers op hetzelfde niveau zitten. Mijn oproep aan zorginstellingen is dan ook vooral: als je met digitale vaardigheden aan de slag gaat, doe het dan samen met de ROC’s waarmee je samenwerkt!”

“De RAAT’s (Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten) kunnen deze samenwerking tussen werkgevers en opleidingen aanjagen. In de RAAT maken werkgeversorganisaties en onderwijsorganisaties afspraken over het opleiden van zittende en nieuwe medewerkers. Hoe mooi zou het zijn als digitale vaardigheden daar een plek krijgen in zowel de opleidingen voor de huidige als de nieuwe medewerkers! Ik wil opleidingen aanraden: zorg dat je bij de RAAT aan tafel zit.”

Hoe zouden mbo’s deze kennissite kunnen inzetten?
“Als de leermaterialen bruikbaar zijn voor zorgprofessionals, zijn ze dat ook voor studenten die leren in de praktijk. Nu is er vaak wel een vak mediawijsheid, maar dat wordt niet gekoppeld aan toepassing in de praktijk. Digitale vaardigheden moeten geen vak apart maar een onderdeel van alle vakken zijn. De school heeft veel vrijheid dat zelf in te vullen.”

Welke digitale vaardigheden wil je zelf nog ontwikkelen?
“Ik wil graag wat meer vaardig worden met de instellingen van de ‘devices’; dat is vaak nog erg zoeken…”

 

Ben je docent en wil je hierover verder praten? Heb jij ideeën over hoe het mbo-onderwijs de digitale vaardigheden van de studenten kan verbeteren? Ga naar de community voor docenten!