Digitaalvaardig in de zorg

Digivaardigindezorg

77 miljoen extra voor structurele inzet van digitale zorg thuis

Voor ondersteuning via digitale toepassingen en zorg op afstand maakt het ministerie van VWS 77 miljoen euro extra vrij. De nieuwe regeling is specifiek gericht op aanbieders van ondersteuning die nu extra willen investeren om structureel met digitale zorg op afstand aan de slag te gaan. 

Het gaat om een aanvullend bedrag dat is bedoeld voor zorg aan thuiswonende, kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking. Eerder was er al een tijdelijke noodregeling: SET COVID-19, onderdeel van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Binnen korte tijd werden ruim 1700 aanvragen ingediend.

Nu anderhalve meter afstand voorlopig de norm blijft en digitale zorg meer onderdeel is van het ‘nieuwe normaal’, blijven veel zorgaanbieders en hun cliënten behoefte hebben aan de technologische mogelijkheden voor zorg op afstand. Vandaar dat nu de regeling SET COVID-19 2.0 in het leven is geroepen.

Per aanvraag is een maximumbedrag van €50.000 beschikbaar. De subsidie kan worden gebruikt voor onder meer de aanschaf van apparaten, het inhuren van hulp bij het toepassen en scholingskosten voor personeel. Aanvragen kunnen nu worden ingediend, zie hier voor meer informatie.