Digitaalvaardig in de zorg

Werkbladen

Sneltoetsen HiX - Printversie

Bekijk de handige sneltoetsen in HiX. 

downloaden

Leesvoer

Factsheet Adequate Dossiervorming met het Elektronisch Patiënten Dossier

De Richtlijn ADEPD geeft adviezen voor de methode van verslaglegging: waar en hoe kan 
relevante informatie in het EPD het beste worden vastgelegd.

downloaden