Digitaalvaardig in de zorg

Gehandicaptenzorg

Meeste zorgverleners enthousiast over ICT in de zorg

Uit de eHealth-monitor 2019 van Nictiz en Nivel blijkt dat zorgverleners grotendeels enthousiast zijn over het inzetten van ICT in de zorg. Met behulp van ICT krijgen patiënten meer zeggenschap over hun eigen gezondheid. Ook draagt de inzet van e-health bij aan de verlaging van de werkdruk in de zorg. Het meest enthousiast zijn de verpleegkundigen in het ziekenhuis: 80% van hen is enthousiast over de inzet van ICT in de zorg.

Toch wordt e-health nog niet zoveel gebruikt als zou kunnen. Zorgverleners merken nog te vaak dat de techniek niet altijd goed (mee)werkt. Ook merken ze dat e-health niet altijd goed is ingebed in de zorgpraktijk. In dat geval leidt e-health eerder tot een toename dan tot een afname van de werkdruk. Het is van belang dat alle spelers in het zorgveld samen handen en voeten gaan geven aan een verdere inbedding van e-health in de zorg. Dat wil zeggen: samen zoeken naar een goede aansluiting van e-health op de zorgpraktijk én een oplossing bieden aan de barrières die er nog liggen.

De eHealth-monitor meet al sinds 2013 de beschikbaarheid en het gebruik van e-health in Nederland. De doelstellingen die worden gemonitord zijn online inzage, zelfmeten en telemonitoring en beeldschermzorg en domotica.

Op deze website kun je de eHealth-monitor 2019 dowloaden (rapport en infographic)